این پنجره از پنجره شاخص های عمده اقتصادی و با انتخاب یکی از گزینه های راست کلیک جدول فراخوانی می شود. به کمک این پنجره می توان نمودار تغییرات شاخص های عمده اقتصادی را بر حسب نرخ های بهره مختلف و متناظر با جدول پنجره شاخص های عمده مشاهده نمود.
لازم به ذکر است، این پنجره از پنجره اصلی قابل فراخوانی نیست.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
انتخاب شاخص اقتصادی

بر روی محور عمودی همواره بازه تغییرات نرخ بهره معین شده نمایش داده می شوند. کاربر می تواند از گوشه بالا و سمت چپ پنجره، شاخص دلخواه خود را انتخاب کند. ضمناً راست کلیک هم بر روی نمودار فعال است.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تغییر واحد یا بازه نرخ بهره

برای این کار لازم است پنجره را بسته و به پنجره شاخص های عمده باز گردید. از آن جا می توانید بازه نرخ بهره یا واحد مقادیر را تغییر داده و پس از محاسبه جدول دوباره نمودارهای مربوط را مشاهده نمایید. بنابر این تغییر واحد یا بازه نرخ بهره به طور مستقیم از پنجره نمودار شاخص های عمده ممکن نیست.

ذخیره سازی اطلاعات

لازم به ذکر است که نمودارهای نمایش داده شده قابل ذخیره سازی در حافظه نیست. اما به کمک راست کلیک می توان آن را روی دیسک ذخیره کرد. راست کلیک در ادامه معرفی خواهد شد.

معرفی گزینه های راست کلیک
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
کپی نمودار

نمودار و مقادیر محورهای مربوط را به صورت یک عکس برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.

عکس برداری از نمودار

نمودار و مقادیر محورهای مربوط را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

عکس برداری نگاتیو از نمودار

نمودار و مقادیر محورهای مربوط را به صورت نگاتیو در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

چاپ نمودار

برای چاپ رنگی نمودار با زمینه سفید بر روی کاغذ به کار می رود. بعد از انتخاب این گزینه پنجره صفحه آرایی و تنظیم چاپگر گشوده می شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.