نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه

این پنجره از پنجره جریان نقدی و با انتخاب یکی از گرینه های راست کلیک جدول بالایی موجود در پنجره مذکور فراخوانی می شود. به کمک این پنجره می توان نمودار جریان نقدی متناظر با جدول یاد شده را مشاهده نمود.
لازم به ذکر است، این پنجره از پنجره اصلی قابل فراخوانی نیست.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
نمودار جریان نقدی

بر روی محور افقی زمان طبق دوره طرح و بر روی محور عمودی ارزش کنونی جریان نقدی بر حسب نرخ بهره معین شده نمایش داده می شوند. راست کلیک هم بر روی نمودار فعال است.

تغییر واحد یا نرخ بهره

برای این کار لازم است پنجره را بسته و به پنجره جریان نقدی باز گردید. از آن جا می توانید نرخ بهره یا واحد مقادیر را تغییر داده و پس از محاسبه جدول، نمودار مربوط را مشاهده نمایید. بنابر این تغییر واحد یا نرخ بهره به طور مستقیم از پنجره نمودار جریان نقدی ممکن نیست.

حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که نمودار نمایش داده شده قابل ذخیره سازی در حافظه نیست. اما به کمک راست کلیک می توان آن را روی دیسک ذخیره کرد. راست کلیک در ادامه معرفی خواهد شد.

معرفی گزینه های راست کلیک
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
کپی نمودار

نمودار و مقادیر محورهای مربوط را به صورت یک عکس برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.

عکس برداری از نمودار

نمودار و مقادیر محورهای مربوط را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

عکس برداری نگاتیو از نمودار

نمودار و مقادیر محورهای مربوط را به صورت نگاتیو در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

چاپ نمودار

برای چاپ رنگی نمودار با زمینه سفید بر روی کاغذ به کار می رود. بعد از انتخاب این گزینه پنجره صفحه آرایی و تنظیم چاپگر گشوده می شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.