این پنجره برای محاسبه قیمت کنونی واحد محصول تولیدی بر اساس هزینه های مؤثر دلخواه و بر حسب نرخ های مختلف بهره (تنزیل) به کار می رود. اگر اطلاعات مورد نیاز پنجره هزینه - درآمد در حافظه موجود نباشد، استفاده از پنجره قیمت محصول مقدور نخواهد بود.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
انتخاب هزینه های مؤثر

به محض ورود، مقادیر جدول اصلی هزینه – درآمد در بالای پنجره نمایش داده می شود. لازم است شما هزینه هایی را که می خواهید در تعیین قیمت دخالت داده شوند، انتخاب کنید.
برای این کار داده های مورد نظر را فقط از ستون های هزینه اصلی و فرعی (نه ستون مجموع هزینه ها) انتخاب کنید.
برای انتخاب داده ها با نگه داشتن کلید چپ ماوس، اشاره گر را روی سلول های مورد نظر حرکت دهید. اگر داده ها مورد نظر شما به یکدیگر متصل نیستند با ترکیب کلید کنترل و ماوس آن ها را انتخاب کنید.

تعیین مقدار محصول و بازه نرخ بهره

مقدار محصول تولید شده در طول دوره طرح (نه در یک سال) و بازه تغییرات نرخ بهره را در قسمت های مشخص شده وارد و بر روی دکمه «تعیین قیمت» کلیک کنید
قیمت واحد محصول در جدول پایینی و برای نرخ های مختلف بهره (تنزیل) نمایش داده شده و جدول بالایی، کادر «محصول» کادر «تعیین بازه تغییرات نرخ بهره (تنزیل)» و دکمه «تعیین قیمت» غیر فعال می گردند.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
قیمت جدید

اگر مایلید بازه تغییرات نرخ بهره، مقدار محصول، هزینه های مؤثر و یا واحد قیمت را عوض کنید، بر روی دکمه «قیمت جدید» کلیک نمایید تا جدول بالایی، کادرهای مربوط و دکمه «تعیین قیمت» دوباره فعال شوند.
به خاطر داشته باشید واحد جدول بالایی همان واحدی است که در پنجره هزینه – درآمد معرفی شده و فقط در این جا می توان واحد قیمت محصول را تعیین نمود.

حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که اطلاعات نمایش داده شده در جدول قابل ذخیره سازی در حافظه یا دیسک نمی باشد و با بستن پنجره حذف خواهند شد. اما به کمک راست کلیک می توان آن ها را به سایر نرم افزارها کپی یا بر روی کاغذ چاپ نمود.

درباره جدول ها

جدول ها فقط خواندنی بوده و راست کلیک روی جدول پایینی فعال است.

معرفی گزینه های راست کلیک جدول
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
کپی کل داده های جدول

کل داده های جدول پایینی را برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.

عکس برداری از قسمت قابل مشاهده جدول

قسمت قابل مشاهده جدول پایینی را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

نوشتن دیدگاه