این پنجره برای محاسبه قیمت کنونی واحد محصول تولیدی بر اساس هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری و نیز اقساط بازپرداخت سالانه بر حسب نرخ های مختلف بهره (تنزیل) به کار می رود. اگر اطلاعات مورد نیاز پنجره هزینه - درآمد در حافظه موجود نباشد، استفاده از پنجره قیمت محصول مقدور نخواهد بود.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
انتخاب سال شروع بازپرداخت اقساط

با کلیک بر روی جدول فوقانی سال شروع بازپرداخت اقساط را مشخص کنید. با این اقدام بلافاصله دوره طرح، سال شروع بازپرداخت، دوره بازپرداخت اقساط، هزینه سرمایه گذاری (تسهیلات) و هزینه بهره برداری سال شروع نمایش داده خواهد شد.
تعیین این سال در محاسبه بدهی انباشته در سال شروع بازپرداخت، اقساط بازپرداخت سالانه و قیمت واحد محصول در سال شروع مؤثر است. اما در محاسبه قیمت واحد محصول در طول دوره طرح تأثیری ندارد.

تعیین مقدار محصول و بازه نرخ بهره

مقدار محصول تولید شده در سال اول بهره برداری و در طول دوره طرح و بازه تغییرات نرخ بهره (سود تسهیلات) را در قسمت های مشخص شده وارد و بر روی دکمه «تعیین قیمت» کلیک کنید.
نتایج محاسبات در جدول پایینی و برای نرخ های مختلف بهره (تنزیل) نمایش داده شده و جدول بالایی، کادر «محصول» کادر «تعیین بازه تغییرات نرخ بهره (سود تسهیلات)» و دکمه «تعیین قیمت» غیر فعال می گردند.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
قیمت جدید

اگر مایلید بازه تغییرات نرخ بهره، مقدار محصول، یا سال شروع بهره برداری را عوض کنید، بر روی دکمه «قیمت جدید» کلیک نمایید تا جدول بالایی، کادرهای مربوط و دکمه «تعیین قیمت» دوباره فعال شوند.
به خاطر داشته باشید واحد جدول بالایی همان واحدی است که در پنجره هزینه – درآمد معرفی شده و فقط در این جا می توان واحد قیمت محصول را تعیین نمود.

حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که اطلاعات نمایش داده شده در جدول قابل ذخیره سازی در حافظه یا دیسک نمی باشد و با بستن پنجره حذف خواهند شد. اما به کمک راست کلیک می توان آن ها را به سایر نرم افزارها کپی یا بر روی کاغذ چاپ نمود.

درباره جدول ها

جدول ها فقط خواندنی بوده و راست کلیک روی جدول پایینی فعال است.

معرفی گزینه های راست کلیک جدول
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
کپی کل داده های جدول

کل داده های جدول پایینی را برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.

عکس برداری از قسمت قابل مشاهده جدول

قسمت قابل مشاهده جدول پایینی را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.