به کمک این پنجره می توان شاخص های عمده اقتصادی طرح را برای بازه ای از نرخ های بهره (تنزیل) بدست آورد. اگر اطلاعات مورد نیاز پنجره هزینه - درآمد در حافظه موجود نباشد، استفاده از پنجره شاخص های عمده مقدور نخواهد بود.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تعیین بازه نرخ بهره

از کادر «تعیین بازه تغییرات نرخ بهره (تنزیل)» کران پایین، بالا و گام تغییرات را وارد و بر روی دکمه «انجام محاسبات» کلیک کنید. بدیهی است که بازه نرخ بهره باید عددی نامنفی باشد.
اکنون شاخص های عمده اقتصادی بر حسب مقادیر مختلف نرخ بهره (تنزیل) در جدول نمایش داده شده است.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تغییر واحد

هنگام ورود به پنجره نرم افزار به صورت خودکار واحد انتخاب شده در پنجره هزینه – درآمد را نمایش می دهد. اگر می خواهید ارزش کنونی مقادیر با واحد دیگری نمایش داده شود، واحد مورد نظر را انتخاب و دوباره روی «توزیع زمانی» کلیک کنید. با هر بار تغییر واحد، اطلاعات جدول پاک می شود.

حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که اطلاعات نمایش داده شده در جدول قابل ذخیره سازی در حافظه یا دیسک نمی باشد و با بستن پنجره حذف خواهند شد. . اما به کمک راست کلیک می توان آن ها را به سایر نرم افزارها کپی یا بر روی کاغذ چاپ نمود.

درباره جدول

جدول فقط خواندنی بوده و راست کلیک روی آن فعال است.

معرفی گزینه های راست کلیک جدول
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
کپی کل داده های جدول

کل داده های جدول را برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.

عکس برداری از قسمت قابل مشاهده جدول

قسمت قابل مشاهده جدول را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

ترسیم نمودار مقادیر جدول

با گشودن پنجره ای جدید مقادیر تمام ستون های جدول را بر حسب بازه تغییرات نرخ بهره (تنزیل) رسم می کند. توضیحات پنجره مذکور را در راهنمای پنجره نمودار شاخص های عمده اقتصادی ببینید.
اگر جدول محاسبه نشده باشد طببعتاً نموداری نمایش داده نخواهد شد.

چاپ جدول

برای چاپ جدول بر روی کاغذ به کار می رود. بعد از انتخاب این گزینه پنجره صفحه آرایی و تنظیم چاپگر گشوده می شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.