پنجره راهنمای مختصر اطلاعات مختصری در مورد نحوه استفاده از نرم افزار ارزش را ارائه می کند.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه

* راهنمای مختصر فاقد تصویر است.
* در این پنجره لینک هایی برای معرفی گروه ثانیه، ارائه اطلاعات تماس و ... نیز وجود دارد.
* برای فراخوانی اطلاعات پنجره راهنمای مختصر نیازی به اینترنت نیست.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.