به کمک این پنجره می توان ارزش کنونی تمامی مقادیر هزینه – درآمد (ارزش داده ها در سال مبنا یا همان سال پیش از آغاز دوره طرح(سال صفر)) را بر اساس نرخ بهره (تنزیل) دلخواه و یا نرخ بازگشت داخلی بدست آورد. اگر اطلاعات مورد نیاز پنجره هزینه - درآمد در حافظه موجود نباشد، استفاده از پنجره جریان نقدی مقدور نخواهد بود.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تعیین نرخ بهره

از کادر نرخ بهره گزینه مورد نظر خود را انتخاب و بر روی دکمه «توزیع زمانی» کلیک کنید. بدیهی است که نرخ بهره باید عددی نامنفی باشد.
اکنون ارزش کنونی مقادیر هزینه – درآمد بر حسب نرخ بهره (تنزیل) مورد نظر در جدول بالا و جمع کل مقادیر در جدول پایین نمایش داده شده است.

تغییر واحد

هنگام ورود به پنجره، نرم افزار به صورت خودکار واحد انتخاب شده در پنجره هزینه – درآمد را نمایش می دهد. اگر می خواهید ارزش کنونی مقادیر با واحد دیگری نمایش داده شود، واحد مورد نظر را انتخاب و دوباره روی «توزیع زمانی» کلیک کنید. با هر بار تغییر واحد، اطلاعات جدول پاک می شود.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که اطلاعات نمایش داده شده در جدول قابل ذخیره سازی در حافظه یا دیسک نمی باشد و با بستن پنجره حذف خواهند شد. . اما به کمک راست کلیک می توان آن ها را به سایر نرم افزارها کپی یا بر روی کاغذ چاپ نمود.

درباره جدول

جدول فقط خواندنی بوده و راست کلیک روی آن فعال است. در خصوص ستون های جدول نیز در راهنمای پنجره هزینه – درآمد توضیح ارائه شده است.

معرفی گزینه های راست کلیک جدول:
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
کپی کل داده های هر دو جدول

کل داده های جدول بالایی و پایینی را برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.

کپی داده های انتخاب شده از جدول فوقانی

داده های انتخاب شده از جدول بالایی را برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.
برای انتخاب داده ها با نگه داشتن کلید چپ ماوس، اشاره گر را روی سلول های مورد نظر حرکت دهید. اگر داده ها مورد نظر شما به یکدیگر متصل نیستند با ترکیب کلید کنترل و ماوس آن ها را انتخاب کنید.

عکس برداری از قسمت قابل مشاهده جدول فوقانی

قسمت قابل مشاهده جدول بالایی را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

نمایش نمودار جریان نقدی

با گشودن پنجره ای جدید نمودار معروف جریان نقدی را برای جدول بدست آمده ارائه می کند. توضیحات پنجره مذکور را در راهنمای پنجره نمودار جریان نقدی ببینید.
اگر جدول محاسبه نشده باشد طببعتاً نموداری نمایش داده نخواهد شد.

چاپ جدول

برای چاپ جدول بر روی کاغذ به کار می رود. بعد از انتخاب این گزینه پنجره صفحه آرایی و تنظیم چاپگر گشوده می شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.