این پنجره برای بررسی میزان حساسیت نرخ بازگشت داخلی طرح به تغییر قسمت یا تمامی از هزینه ها و یا درآمدهاست. اگر اطلاعات مورد نیاز پنجره هزینه - درآمد در حافظه موجود نباشد، استفاده از پنجره تحلیل حساسیت مقدور نخواهد بود.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
انتخاب داده های مؤثر

به محض ورود، مقادیر جدول اصلی هزینه – درآمد در بالای پنجره نمایش داده می شود. لازم است شما هزینه ها و درآمدهایی را که می خواهید در تحلیل حساسیت دخالت داده شوند، انتخاب کنید.
برای این کار داده های مورد نظر را فقط از ستون های هزینه و درآمد اصلی و فرعی (نه ستون های مجموع هزینه و درآمد) انتخاب کنید.
برای انتخاب داده ها با نگه داشتن کلید چپ ماوس، اشاره گر را روی سلول های مورد نظر حرکت دهید. اگر داده ها مورد نظر شما به یکدیگر متصل نیستند با ترکیب کلید کنترل و ماوس آن ها را انتخاب کنید.

تعیین میزان تغییرات

برای تحلیل حساسیت کاهش و افزایش درآمد و فقط افزایش هزینه (نه افزایش و کاهش) در نظر گرفته شده است. دامنه این تغییرات را در کادر مربوط وارد و بر روی «تحلیل حساسیت» کلیک کنید. نتایج تحلیل در جدول پایینی نمایش داده شده و جدول بالایی، کادر «تعیین میزان تغییرات» و دکمه «تحلیل حساسیت» غیر فعال می گردند.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تحلیل جدید

اگر مایلید دامنه تغییرات و یا داده های مؤثر را عوض کنید، بر روی دکمه «تحلیل جدید» کلیک نمایید تا جدول بالایی، کادر مربوط و دکمه «تحلیل حساسیت» دوباره فعال شوند.

حذف اطلاعات

لازم به ذکر است که اطلاعات نمایش داده شده در جدول قابل ذخیره سازی در حافظه یا دیسک نمی باشد و با بستن پنجره حذف خواهند شد. اما به کمک راست کلیک می توان آن ها را به سایر نرم افزارها کپی یا بر روی کاغذ چاپ نمود.

درباره جدول ها

جدول ها فقط خواندنی بوده و راست کلیک روی جدول پایینی فعال است.

معرفی گزینه های راست کلیک جدول
نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
کپی کل داده های جدول

کل داده های جدول پایینی را برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.

عکس برداری از قسمت قابل مشاهده جدول

قسمت قابل مشاهده جدول پایینی را در یک فایل png با وضوح 300 نقطه در اینچ مربع ذخیره می کند.

چاپ جدول

برای چاپ جدول بر روی کاغذ به کار می رود. بعد از انتخاب این گزینه پنجره صفحه آرایی و تنظیم چاپگر گشوده می شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.