پنجره ای است که به هنگام اجرای نرم افزار گشوده شده و در حقیقت تمامی امکانات اصلی نرم افزار از طریق آن فراخوانی می گردند.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
هزینه - درآمد

برای دریافت جدول اصلی هزینه و درآمد، دریافت توزیع زمانی هزینه و درآمد، دوره طرح، محاسبه نرخ بازگشت داخلی و ... پنجره هزینه - درآمد را می گشاید.

جریان نقدی

برای بررسی تأثیر عامل زمان در ارزش کنونی مقادیر و نیز نمایش نمودار جریان نقدی پنجره جریان نقدی را باز می کند.

شاخص های عمده

تمام شاخص های اقتصادی طرح به جز نرخ بازگشت داخلی در پنجره شاخص های عمده اقتصادی محاسبه و ارائه می شوند. این لینک پنجره مذکور را می گشاید.

تحلیل حساسیت

می توانید برای بررسی تأثیر تغییرات احتمالی هزینه و درآمدهای منتخب بر روی نرخ بازگشت داخلی از پنجره تحلیل حساسیت استفاده کنید.

قیمت محصول

از این طریق می توان پنجره قیمت محصول را برای محاسبه قیمت واحد محصول تولیدی بر مبنای هزینه های مؤثر و بر اساس نرخ های مختلف بهره (تنزیل) فراخواند.

لینک های نارنجی رنگ سمت چپ

تعدادی فایل pdf به همراه نرم افزار ارائه می شود که همگی نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند. این نشریات اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص ارزیابی اقتصادی ارائه می کنند. شماره این نشریات در سازمان عبارت است از 174، 176، 215، 219، 258 و 331. یادآوری می نماید که سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره مختلف دائماً تغییر نام می دهد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری معادل همان سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

راهنمای آنلاین

راهنمای نرم افزار ارزش (همین راهنما) را بر روی وب سایت گروه ثانیه فراخوانی می کند.

راهنمای مختصر

پنجره راهنمای مختصر نرم افزار را می گشاید.

پشتیبانی نرم افزار

صفحه پشتیبانی نرم افزارهای وب سایت گروه ثانیه را فراخوانی می کند.

ارسال پیام به گروه ثانیه

از این طریق می توان توسط خود نرم افزار پیامی را مستقیماً به گروه ثانیه ارسال کرد.

معرفی گروه ثانیه

اطلاعات مختصری در مورد گروه ثانیه ارائه می کند.

تماس با ما

اطلاعات تماس گروه ثانیه را ارائه می کند.

خروج

نرم افزار را می بندد. کاربر قبل از خروج باید ذخیره سازی های لازم را انجام داده باشد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.