نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه

این نرم افزار به زبان فارسی و به طور کلی به منظور بهره جویی از فنون اقتصاد مهندسی در ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی به ویژه طرح های توسعه منابع آب تهیه شده است.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره آغازین نرم افزار ارزش
قابلیت های ارزش

* محاسبه نرخ بازگشت داخلی
* نمایش جدول و نمودار ارزش کنونی جریان نقدی یا همان توزیع زمانی هزینه - درآمد برای نرخ بهره (تنزیل) دلخواه
* محاسبه شاخص های عمده اقتصادی برای بازه ای از نرخ های مختلف بهره (تنزیل) نظیر:
+ ارزش کنونی کل هزینه ها و درآمدها
+ ارزش خالص کنونی طرح
+ معادل سالانه هزینه ها و درآمدها در طول دوره طرح
+ معادل سالانه طرح و نسبت درآمد به هزینه
* نمایش نمودارهای شاخص های عمده اقتصادی
* تحلیل حساسیت نرخ بازگشت داخلی طرح به تغییرات احتمالی هزینه ها و درآمدهای منتخب
* تعیین قیمت کنونی واحد محصول تولیدی بر مبنای هزینه های مؤثر و برای نرخ بهره (تنزیل) دلخواه
توضیحات بیشتر: آشنایی کامل با نرم افزار تخصصی ارزش

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره اصلی نرم افزار ارزش
ویژگی های ارزش

* استفاده از زبان فارسی
* ظاهری متفاوت با کاربری بسیار آسان
* قابلیت ذخیره سازی باینری جدول اصلی هزینه – درآمد
* انعطاف در ورودی و خروجی
* امکان عکس برداری و کپی تمام جداول و نمودارها
* امکان چاپ صفحه بندی شده بر روی کاغذ
* راهنمای فارسی

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره نمودار جریان نقدی نرم افزار ارزش

نوشتن دیدگاه