نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه

این نرم افزار به زبان فارسی و به طور کلی به منظور بهره جویی از فنون اقتصاد مهندسی در ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی به ویژه طرح های توسعه منابع آب تهیه شده است.

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره آغازین نرم افزار ارزش
قابلیت های ارزش

* محاسبه نرخ بازگشت داخلی
* نمایش جدول و نمودار ارزش کنونی جریان نقدی یا همان توزیع زمانی هزینه - درآمد برای نرخ بهره (تنزیل) دلخواه
* محاسبه شاخص های عمده اقتصادی برای بازه ای از نرخ های مختلف بهره (تنزیل) نظیر:
+ ارزش کنونی کل هزینه ها و درآمدها
+ ارزش خالص کنونی طرح
+ معادل سالانه هزینه ها و درآمدها در طول دوره طرح
+ معادل سالانه طرح و نسبت درآمد به هزینه
* نمایش نمودارهای شاخص های عمده اقتصادی
* تحلیل حساسیت نرخ بازگشت داخلی طرح به تغییرات احتمالی هزینه ها و درآمدهای منتخب
* تعیین قیمت کنونی واحد محصول تولیدی بر مبنای هزینه های مؤثر و برای نرخ بهره (تنزیل) دلخواه
توضیحات بیشتر: آشنایی کامل با نرم افزار تخصصی ارزش

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره اصلی نرم افزار ارزش
ویژگی های ارزش

* استفاده از زبان فارسی
* ظاهری متفاوت با کاربری بسیار آسان
* قابلیت ذخیره سازی باینری جدول اصلی هزینه – درآمد
* انعطاف در ورودی و خروجی
* امکان عکس برداری و کپی تمام جداول و نمودارها
* امکان چاپ صفحه بندی شده بر روی کاغذ
* راهنمای فارسی

نرم افزار ارزش , ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره نمودار جریان نقدی نرم افزار ارزش
پیوندهای مفید
 آشنایی کامل با نرم افزار تخصصی ارزش
 راهنمای خرید نرم افزار تخصصی ارزش
 قیمت نرم افزار تخصصی ارزش
 

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.