«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 29 اسفند 1397
sms: +98 30005377777753

قیمت نرم افزارهای گروه ثانیه

 

 عنوان نرم افزار به ترتیب حروف الفبا قیمت (ریال) قیمت (تومان)
1
Icon48
نرم افزار ارزش
1،250،000 ریال
یکصد و بیست و پنج هزار تومان
2
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - ساده
950،000 ریال نود و پنج هزار تومان
3
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - کامل
1،950،000 ریال صد و نود و پنج هزار تومان
4
0
نرم افزار چشمه 750،000 ریال هفتاد و پنج هزار تومان
5
0
نرم افزار کارون - سپیده 550،000 ریال پنجاه و پنج هزار تومان
6
0
نرم افزار کارون - سحر
350،000 ریال سی و پنج هزار تومان
7
0
نرم افزار کارون - سلام
2،650،000 ریال دویست و شصت و پنج هزار تومان
8
0
نرم افزار کارون - صبح
950،000 ریال نود و پنج هزار تومان
9
0
نرم افزار کانال 250،000 ریال بیست و پنج هزار تومان
10
rw
نرم افزار Retaining Wall 450،000 ریال چهل و پنج هزار تومان
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.