«به نام آفریننده»
يكشنبه, 31 تیر 1397
sms: +98 30005377777753

قیمت نرم افزارهای گروه ثانیه

 

 عنوان نرم افزار به ترتیب حروف الفبا قیمت (ریال) قیمت (تومان)
1
Icon48
نرم افزار ارزش
1،250،000 یکصد و بیست و پنج هزار
2
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران 950،000 نود و پنج هزار
3
0
نرم افزار چشمه 750،000 هفتاد و پنج هزار
4
0
نرم افزار کارون - سپیده 550،000 پنجاه و پنج هزار
5
0
نرم افزار کارون - سحر
350،000 سی و پنج هزار
6
0
نرم افزار کارون - سلام
2،650،000 دویست و شصت و پنج هزار
7
0
نرم افزار کارون - صبح
950،000 نود و پنج هزار
8
0
نرم افزار کانال 250،000 بیست و پنج هزار
9
rw
نرم افزار Retaining Wall 450،000 چهل و پنج هزار
آیا به نظر شما قیمت ها کمی زیاد است؟
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.