«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار پیمانکاران 96 تعداد شرکت ها و صلاحیت های موجود در نرم افزار پیمانکاران 96

تعداد شرکت ها و صلاحیت های موجود در نرم افزار پیمانکاران 96

  
«پیمانکاران 96» اطلاعات حدود 35000 شرکت پیمانکاری را با بیش از 58000 صلاحیت دربر دارد.
   
رشته پایه یک پایه دو پایه سه پایه چهار پایه پنج

ساختمان و ابنیه

421 336 666 1071 17224

کاوش های زمینی

37 13 17 12 128

نیرو

44 33 76 107 3638

صنعت و معدن

52 22 24 26 416

نفت و گاز

176 72 63 72 1505

آب

191 103 203 374 8827

ارتباطات

28 12 15 27 216

راه و ترابری

285 192 288 497 10457

مرمت آثار باستانی

0 1 3 6 111

تأسیسات و تجیهزات

213 205 380 615 7668

کشاورزی

6 15 77 112 1043

    

 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!


شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار پیمانکاران 96 تعداد شرکت ها و صلاحیت های موجود در نرم افزار پیمانکاران 96