«به نام آفریننده»
جمعه, 05 خرداد 1396
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار پیمانکاران 95 تعداد شرکت ها و صلاحیت های موجود در نرم افزار پیمانکاران 95

تعداد شرکت ها و صلاحیت های موجود در نرم افزار پیمانکاران 95

  
«پیمانکاران 95» اطلاعات حدود    30000 شرکت پیمانکاری     را در بر دارد. صلاحیت های شرکت های مذکور عبارتند از:
    
    
ردیف
صلاحیت های پیمانکاری
نشانه ها
تعداد شرکت ها در نسخه سال
1390
1392
1393
1394
94 ب
1395
1

ساختمان و ابنیه

2426 3032 5163 9815 11829 17177
2

کاوش های زمینی

× 51 75 120 142 186
3

نیرو

× 637 1034 1834 2206 3272
4

صنعت و معدن

× 149 200 299 354 464
5

نفت و گاز

× 236 358 702 902 1514
6

آب

875 1713 2701 4925 5968 8472
7

ارتباطات

× 59 86 155 181 255
8

راه و ترابری

1139 1705 2953 6000 7258 10365
9

مرمت آثار باستانی

× 28 35 64 69 106
10

تأسیسات و تجیهزات

× 1200 2062 4040 4892 7563
11

کشاورزی

× 169 253 489 607 1012
جمع صلاحیت ها 4440 8979 14920 28443 34408 50386
تعداد تقریبی شرکت ها 4000 5000 9000 17000 21000 30000

 

 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار پیمانکاران 95 تعداد شرکت ها و صلاحیت های موجود در نرم افزار پیمانکاران 95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


  
نرم افزار کتابخانه و مرکز اسناد نرم افزار پیمانکاران
نرم افزار مرکز کاریابی نرم افزار چشمه
نرم افزار حسابداری نرم افزار کارون
نرم افزار صندوق قرض الحسنه نرم افزار کانال
نرم افزار Retaining wall نرم افزار ارزش