«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 07 تیر 1396
sms: +98 30005377777753

پنجره فهرست نرم افزار پیمانکاران 95

 
به کمک پنجره فهرست (List) شما می توانید به اشکال مختلف فهرست شرکت های مورد نظر خود را تهیه کنید.
به عنوان مثال:
- فهرست تمام شرکت های پیمانکارمستقر در استان تهران
- فهرست شرکت های پیمانکار رتبه یک آب مستقر در استان اصفهان و استان فارس
- فهرست شرکت های پیمانکار کل کشور که دارای رتبه 3 هستند (هر صلاحیت)
- فهرست شرکت های پیمانکار استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی که به طور توأم دارای رتبه یک آب و رتبه 3 ابنیه باشند
- فهرست شرکت های پیمانکار استان های ... و ... و ... و ... و ... و ... که دارای یکی از این رتبه ها باشند 1- ... 2- ... 3- ...
- فهرست تمام پیمانکاران راه کشور
- فهرست تمام پیمانکاران کشور
و به هر شکل و تنوع قابل تصور دیگر.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
برای تهیه فهرست مورد نظر خود که در جدول معرفی شده نمایش داده می شود باید گام های زیر را طی کنید:
استان محل استقرار: از کادر استان محل استقرار، استان های مورد نظر خود را انتخاب کنید. فهرست گیری فقط در همین استان ها صورت می پذیرد.
اگر مورد نظر شما تمام استان هاست (کل کشور) بر روی مربع «همه استان ها» تیک بزنید. با برداشتن تیک این مربع انتخاب همه استان ها لغو می شود.
زمانی که تعدادی از استان ها انتخاب و تعدادی انتخاب نشده اند، این مربع در حالت نامعین (مربع توپر) نمایش داده می شود.
صلاحیت ها: صلاحیت های مورد نظر خود را از جدول مربوط انتخاب کنید.
اگر همه صلاحیت ها یا همه صلاحیت های رتیه یک یا همه صلاحیت های رتبه دو و ... مد نظر شماست، مربع مربوط را تیک بزنید.
این مربع ها هنگامی که تعدادی از زیرمجموعه هایشان انتخاب شده و تعدادی انتخاب نشده اند به حالت نامعین (مربع توپر) نمایش داده می شوند.
کلیدهای «و» و «یا»: با کلیک کردن بر روی هر یک از این دکمه ها برای نرم افزار مشخص می کنید که صلاحیت های علامت خورده در جدول به چه صورت مورد بررسی قرار گیرند.
انتخاب «و» به مفهوم تهیه فهرست شرکت هایی است که همه صلاحیت های انتخاب شده را دارا باشد. شرکت های دارای صلاحیت ... و ... و ... و ... .
انتخاب «یا» که پیش فرض نرم افزار است به مفهوم تهیه فهرست شرکت هایی است که حداقل یکی از صلاحیت های انتخاب شده را دارا باشد. شرکت های دارای صلاحیت ... یا ... یا ... یا ... .
تولید فهرست: بر روی دکمه «تولید فهرست» کلیک کنید تا فهرست شرکت های مورد نظر شما در جدول نمایش داده شود.
در حین تهیه فهرست نوار پیشرفت کار در زیر جدول سمت چپ نمایش و پس از تهیه تعداد شرکت های فهرست تهیه شده زیر - راست جدول در قسمت «تعداد ردیف های جدول» نمایش داده می شود.
نمایش نمودار: به محض تهیه فهرست، نمودار فراوانی صلاحیت های موجود در فهرست تهیه شده به صورت میله ای نمایش داده می شود.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
جدول:
اطلاعات موجود در جدول عبارتند از:
نام شرکت، نام مدیر عامل، استان محل استقرار، شهر محل استقرار، نشانی، تلفن، تاریخ اخذ/تمدید گواهینامه، صلاحیت ها، یادداشت های کاربر
برای نمایش یا عدم نمایش ستون ها باید از منوی «تنظیمات جدول» استفاده کنید.
مرتب کردن: بعد از تهیه فهرست شما با کلیک کردن بر روی سرستون مورد نظر می توانید جدول را براساس آن ستون (به جز ستون صلاحیت ها) مرتب کنید.
تغییر اندازه ستون ها: شما با قرار دادن اشاره گر موس بین سر ستون ها و کشیدن آن می توانید عرض ستون ها را به اندازه دلخواه خود تغییر دهید.
تغییر اندازه جدول: با ماکسیمایز کردن پنجره و محاط شدن آن در صفحه نمایش و عریض تر شدن پنجره به طور خودکار بیشتر عرض صفحه به جدول اختصاص داده می شود. نمایشگرهای عریض در این مورد بسیار کارساز خواهند بود.
رنگ سطرها: اگر به شرکتی رنگ تخصیص داده باشید، در فهرست پس زمینه ردیف آن شرکت به همان رنگ نمایش داده می شود. در حالت طبیعی پس زمینه سفید است.
نمایش جزئیات: برای نمایش جزئیات اطلاعات هر شرکت بر روی نام شرکت در جدول کلیک کنید تا پنجره ای هم نام شرکت گشوده شود.
برای مشاهده جزئیات شرکت های مختلف لازم نیست، پنجره جزئیات را ببندید. کلیک کردن بر روی نام شرکت در جدول اطلاعات پنجره را تغییر خواهد داد.
منوی تنظیمات جدول:
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
این منو چگونگی نمایش ستون های جدول را مشخص می کند.
نحوه نمایش - رؤیت دائم نام شرکت: پس از تولید فهرست، در صورتی که عرض جدول از فضای نمایش آن بیشتر باشد شما می توانید با یک اسکرول بار که در پایین جدول نمایش داده می شود، جدول را به چپ و راست منتقل کنید تا ستون های مورد نظر را ببینید. تیک زدن بر روی این زیر منو باعث می شود حتی با تغییر اسکرول بار ستون نام شرکت به طور ثابت در سمت راست جدول نمایش داده شود.
نحوه نمایش - عریض: عرض تمام ستون های قابل نمایش را به نحوی تنظیم می کند که تمام متن درون آن مشاهده شود.
مدیر عامل: تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «مدیر عامل» در جدول می شود.
استان محل استقرار: تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «استان محل استقرار» در جدول می شود.
نشانی: تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «نشانی» در جدول می شود.
تلفن: تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «تلفن» در جدول می شود.
گواهینامه: تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «گواهینامه» در جدول می شود.
صلاحیت های عمرانی: تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «صلاحیت های عمرانی» در جدول می شود.
یادداشت های کاربر: تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «یادداشت های کاربر» در جدول می شود.
منوی عملیات جدول:
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
نمایش نمودار آماری: با این زیر منو شما می توانید نمودار فراوانی صلاحیت های شرکت مندرج در جدول را به شکل میله ای مشاهده کنید. این نمودار به طور خود کار پس از تهیه فهرست نیز نمایش داده می شود.
مرتب کردن بر اساس رنگ ردیف ها: جدول با کلیک بر روی سر ستون ها بر اساس همان ستون مرتب می شود. اگر شما بخواهید جدول را بر اساس رنگ های تخصیص داده شده به شرکت ها مرتب کنید می توانید از این زیر منو کمک بگیرید.
حذف رنگ تمام شرکت های جدول: با این زیر منو شما رنگ های تخصیص داده شده به شرکت های نمایش داده شده در جدول را حذف می کنید.
حذف یادداشت تمام شرکت های جدول: با این زیر منو شما تمام یادداشت های کاربر برای شرکت های نمایش داده شده در جدول را حذف می کنید.
چاپ بر روی کاغذ: این زیر منو برای چاپ صفحه بندی شده جدول بر روی کاغذ استفاده می شود. پس از اجرای این زیر منو ابتدا عبارت زیر نویس جدول از شما درخواست شده و پس از آن پنجره صفحه آرایی و تنظیمات چاپگر (Page setup and Printer settings) نمایش داده می شود.
لازم به ذکر است، فقط ستون های قابل رؤیت (قابل تغییر) در جدول چاپ می شوند و ستون صلاحیت ها در هر صورت چاپ نمی شود. ضمنآ عرض ستون ها بر روی کاغذ تابعی از عرض ستون های نمایش داده شده در جدول (قابل تغییر) می باشد. بنابر این شما می توانید ستون های مورد نظر خود را برای چاپ انتخاب کرده و عرض آن ها را تنظیم کنید.
جستجوی یک شرکت در جدول: پس از تهیه فهرست به کمک این زیر منو می توانید تمام یا قسمتی از نام یک شرکت را در جدولی که تهیه شده جستجو کنید. در صورت موفق بودن جستجو ردیف مربوط علامت زده شده و بنا به خواست کاربر جستجو دوباره در ردیف های بعدی جدول ادامه می یابد.
خروج: کلیک بر روی دکمه فلش پایین و سمت چپ صفحه این پنجره را می بندد.
  
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار پیمانکاران 95 پنجره فهرست نرم افزار پیمانکاران 95
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


  
نرم افزار کتابخانه و مرکز اسناد نرم افزار پیمانکاران
نرم افزار مرکز کاریابی نرم افزار چشمه
نرم افزار حسابداری نرم افزار کارون
نرم افزار صندوق قرض الحسنه نرم افزار کانال
نرم افزار Retaining wall نرم افزار ارزش