«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 آذر 1396
sms: +98 30005377777753

زیرمنوی حل دستگاه معادلات

  
پنجره Mathematical Assistant را می گشاید. این پنجره برای حل معادله [A][X]=[B] به کار می رود.
این پنجره جزء یک پروژه کارون محسوب نمی شود.
قدم به قدم:
1) در کادر «تشکیل ماتریس A و B» تعداد مجهولات را که طبیعتا با تعداد معادلات برابر است وارد و بر روی دکمه «تشکیل ماتریس های جدید» کلیک کنید. ماتریس [A] که همان ماتریس ضرایب است به صورت مربعی و ماتریس [B] به صورت ستونی تشکیل خواهد شد.
2) مقادیر ماتریس های A و B در جداول مربوط وارد کرده و یا با راست کلیک کردن الصاق نمایید.
3) دقت اعشار نتایج را انتخاب کرده و بر روی دکمه «حل دستگاه معادلات» کلیک کنید تا نتایج در جدول [X] نماش داده شود.
4) برای تغییر درایه های ماتریس های A و B یا تغییر دقت نتایج پس از اعمال دوباره بر روی دکمه «حل دستگاه معادلات» کلیک کنید اما برای تغییر بعد ماتریس ها (تعداد مجهولات) باید از گام اول را تکرار نمایید.
تذکرات:
- این پنجره ارتباطی با پروژه های نرم افزار ندارد.
- حداقل تعداد مجهولات دو می باشد.
- نام تمامی پنجره های دستیار ریاضی نرم افزار Mathematical Assistant می باشد.
معرفی راست کلیک جدول ماتریس های A و B:
معرفی راست کلیک جدول ماتریس X:
  
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون زیرمنوی حل دستگاه معادلات