«به نام آفریننده»
يكشنبه, 26 آذر 1396
sms: +98 30005377777753

زیرمنوی برازش خطی

  
قسمت «برازش خطی» از پنجره Mathematical Assistant را می گشاید. این پنجره بهترین برازش خطی بین تعدادی از نقاط (x,y) را بدست می آورد.
این پنجره جزء یک پروژه کارون محسوب نمی شود.
قدم به قدم:
1) پس از گشودن پنجره نقاط را در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) و سپس بر روی دکمه «انجام برازش» کلیک کنید.
2) اگر همه چیز مرتب باشد برازش انجام شده و معادله خط و R2 نمایش داده می شده و اطلاعات ترسیم می شود.
 
تذکرات:
- این پنجره ارتباطی با پروژه های نرم افزار ندارد.
- در ستون x الزاما باید داده ها صعودی باشند.
- همواره یک سطر اضافی در انتهای جدول سمت چپ وجود دارد. نگران آن نباشید.
- نام تمامی پنجره های دستیار ریاضی نرم افزار Mathematical Assistant می باشد.
معرفی راست کلیک جدول:
همان گون که در شکل زیر مشاهده می شود امکاناتی برای سهولت وارد کردن اطلاعات در نظر گرفته شده، چرا که غالبا اطلاعات در یک فایل (مثلا اکسلی) موجود می باشد. بنابر این لازم است نرم افزار فقط به تایپ مقادیر وابسته نباشد.
- الصاق داده ها در جدول (ctrl+v): برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.
- حذف داده ها از جدول (ctrl+Del): تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.
- کپی داده ها از جدول (ctrl+c): برای کپی ستون ها به حافظه به کار می رود.
- درج یک سطر خالی (Alt+Space): در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.
- حذف سطر جاری (Del): سطر جاری جدول را حذف می کند.
- تعویض ستون های جدول (ctrl+s): جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.
  
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون زیرمنوی برازش خطی