«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 آذر 1396
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون زیرمنوی ورود داده های هیدروگراف ورودی

زیرمنوی ورود داده های هیدروگراف ورودی

 
پنجره Input data of Hydrograph را می گشاید. این پنجره برای دریافت اطلاعات هیدروگراف (آبنمود) ورودی به مخزن طراحی شده است.
قدم به قدم:
1)  پس از گشودن پنجره، اطلاعات مورد نظر را که شامل زمان و دبی می باشد، در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) کنید. زیر جدول تعداد نقاط وارد شده نمایش داده می شود.
2) دکمه «کنترل توصیفی» را کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد، ترسیمه مقادیر دبی - زمان (زمان: محور افقی و دبی: محور عمودی) در کادر مربوط نمایش داده شده و کلید «تأیید و خروج» و لینک های پایین صفحه فعال می شوند. همچنین با انجام درون یابی، دبی حداکثر سیلاب نیز ارائه می گردد.
3) با فشردن کلید «تأیید و خروج» اطلاعات هیدروگراف در حافظه ذخیره و پنجره بسته می شود. لینک ها پایین صفحه نیز همین عمل را انجام داده و به علاوه شما را به پنجره مربوط به لینک منتقل می نمایند.
 
تذکرات:
- دبی حداکثر نماش داده شده با درون یابی محاسبه شده و الزاما بر یکی از نقاط هیدروگراف منطبق نیست.
- واحد زمان و دبی فقط بر حسب ساعت و متر مکعب بوده و غیر قابل تغییر است. به سازگاری واحدها توجه کنید.
- داده های زمان هیدروگراف حتما باید از صفر شروع شوند، اما دبی می تواند در لحظه صفر دارای مقداری بیش از صفر باشد.
- فواصل زمانی هیدروگراف باید با هم برابر باشند. اگر هیدروگراف شما این گونه نیست، نگران نباشید. نرم افزار به درون یابی های دقیق ریاضی مجهز است. می توانید از مسیر دستیار > درون یابی اسپلاین هیدروگراف مناسب را تهیه کرده و به جای هیدروگراف قبلی الصاق نمایید.
- همواره یک سطر اضافی در انتهای جدول وجود دارد. نگران آن نباشید.
- اندازه پنجره غیر قابل تغییر است.
- هر یک از لینک های زیر پنجره معادل یکی از زیر منوهای منوی «روندیابی سیلاب» می باشد.
معرفی راست کلیک جدول:
- الصاق داده ها در جدول (ctrl+v): برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.
- حذف داده ها از جدول (ctrl+Del): تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.
- درج یک سطر خالی (Alt+Space): در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.
- حذف سطر جاری (Del): سطر جاری جدول را حذف می کند.
- تعویض ستون های جدول (ctrl+s): جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.
همان گون که در شکل زیر مشاهده می شود امکاناتی برای سهولت وارد کردن اطلاعات در نظر گرفته شده، چرا که غالبا مقادیر هیدروگراف در یک فایل (مثلا اکسلی) موجود می باشد. بنابر این لازم است نرم افزار فقط به تایپ مقادیر وابسته نباشد. 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون زیرمنوی ورود داده های هیدروگراف ورودی