«به نام آفریننده»
يكشنبه, 26 آذر 1396
sms: +98 30005377777753

زیرمنوی منحنی های تراز - سطح

 
پنجره Elevation - Area curve of Reservoir را می گشاید. در این پنجره نمودار تراز - سطح مخزن برای قبل از رسوب گذاری و بعد از رسوب گذاری در پایان دوره زمانی تعیین شده نمایش داده می شود.
تذکر مهم: چون روش های توزیع رسوب مورد استفاده، رسوب را فقط در زیر تراز نرمال توزیع می کنند، حتی اگر منحنی تراز - سطح اولیه مقادیر تراز های بالاتر را نیز معرفی کند، نمودار های فوق حداکثر تا تراز نرمال نمایش داده می شوند.
نرم افزار برای خطوط راهنما مقیاس مناسبی را حدس می زند. اما اگر از نظر شما هر کدام از مقیاس های عمودی یا افقی مناسب نیست، می توانید آن را از کادر مربوط تغییر دهید. البته در هر صورت واحدها ثابت هستند. (هکتار و متر)
در کادر «نمایش» می توان نمایش خطوط راهنما، نقط منحنی و داده های منحنی را تعیین کرد. اما اگر نقاط منحنی برای نمایش انتخاب نشود، به هر حال داده های منحنی هم نمایش داده نمی شوند.
لینک های «منحنی های تراز - حجم» و «جزئیات محاسبات» پنجره های مربوط را می گشایند.
  
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون زیرمنوی منحنی های تراز - سطح