«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 29 اسفند 1397
sms: +98 30005377777753

نوار منوی پنجره اصلی

 
منوی پنجره اصلی کارون به شکل زیر است گه دارای زیر منوهایی می شود. 
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
پروژه:
- پروژه جدید
- فراخوانی پروژه
- حذف پروژه
- ذخیره سازی پروژه
- چاپ
- ارسال پروژه به Excel
- شروع مجدد
- خروج از کارون
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
هندسه مخزن:
- ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
- منحنی تراز - حجم
- درون یابی هندسه مخزن
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
توزیع رسوب:
- تعیین حجم رسوب
- انجام محاسبات توزیع رسوب
- منحنی های تراز - سطح
- منحنی های تراز - حجم
- استفاده از روش کاهش سطح
- استفاده از روش افزایش سطح
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
روندیابی سیلاب:
- ورود داده های هیدروگراف ورودی
- ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن
- تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز
- انجام روندیابی ذخیره ای پالس
- منحنی تراز - زمان
- هیدروگراف های ورودی و خروجی
- ورود اطلاعات روندیابی چندگانه
- انجام روندیابی چندگانه
- نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
گزارش گیری:
- جزئیات محاسبات روش کاهش سطح
- جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
- جدول توزیع رسوب در سال های مختلف
- جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس
- جدول نتایج روندیابی چندگانه
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
دستیار:
- درون یابی اسپلاین
- برازش خطی
- حل دستگاه معادلات
- محاسبه ماتریس معکوس
- انتگرال عددی
- اکسترمم های تابع
- صفرهای تابع
- کانال ذوزنقه ای
- نیمرح سطح آب
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
پنجره ها:
- حداکثر اندازه
- حداقل اندازه
- اندازه معمولی
- بستن همه پنجره های داخلی
- عکس گرفتن از پنجره فعال
- نوار ابزار
- نوار وضعیت
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
راهنما:
- راهنمای کارون
- کارون در یک نگاه
- ویژگی های کارون
- نحوه استفاده از راهنما
- جستجو در راهنما
- گام های توزیع رسوب
- گام های روندیابی چندگانه سیلاب (تعیین طول تاج سرریز اوجی)
- گام های روندیابی یگانه سیلاب
- منوها
- پنجره اصلی
- منطق روش کاهش سطح
- منطق روش افزایش سطح
- منطق روش پالس
- نشریه شماره 221 دفتر امور فنی و تدوین معیارها
- مراجع و مطالب تکمیلی لاتین
- ارسال سؤال / پیام به گروه ثانیه
- پشتیبانی از طریق سایت
- راهنمای آنلاین
- درباره کارون
- معرفی گروه ثانیه
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!


شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین و معرفی نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون + معرفی کامل نوار منوی پنجره اصلی