«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 22 آذر 1396
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین چشمه پنجره محاسبات کانال ذوزنقه ای (+ مستطیلی و مثلثی)

پنجره محاسبات کانال ذوزنقه ای (+ مستطیلی و مثلثی)


ذوزنقه به همراه انواع خاص آن (مستطیل و مثلث) یکی از متداول ترین هندسه های مورد استفاده برای طراحی کانال های باز می باشد.
برای بدست آوردن یک مقطع مناسب لازم است بعد از تعیین پارامترهای اجباری و غیر قابل تغییر، تأثیر سایر پارامترها را بر نتایج بررسی کنیم. این بررسی نیازمند انجام محاسبات متداخل، طولانی و حل چندین معادله غیر صریح است.
این پنجره با انعطاف پذیری بالا نتایج مورد نظر را بدست آورده و از آن ها نمودار نیز تهیه می کند.

نحوه محاسبه بدین ترتیب است که از بین دبی، ضریب زبری مانینگ، شیب طولی، عرض کف و شیب کناره ها که اطلاعات لازم برای بدست آوردن فاکتورهای هیدرولیکی یک کانال ذوزنقه ای دارای جریان یکنواخت است، یکی را به عنوان متغیر انتخاب می کنیم. اگر نام این متغیر x و فاکتورهای هیدرولیکی نظیر مساحت، پیرامون مرطوب و ... توابعی با نام F1، F2 و ... باشند، نرم افزار مقادیر (Fi(x را در بازه دلخواه به شما ارائه می کند.

قدم به قدم:
1) از کادر «تعیین متغیر و مقادیر ثوابت» متغیر مورد نظر را (که در بالا توضیح داده شد) انتخاب کرده و اگر ضریب تصحیح انرژی جنبشی یا لزجت سینماتیکی به عنوان ثوابت مناسب نیستند، آن ها را تغییر دهید.
2) با انتخاب متغیر، کادر مربوط به آن غیر فعال شده و شما باید از همان کادر «تعیین متغیر و مقادیر ثوابت» سایر مقادیر را وارد کنید. این مقادیر ثابت تلقی می شوند.
3) اگر می خواهید فاکتورهای هیدرولیکی فقط برای یک مقدار متغیر محاسبه شود، گزینه «یگانه» را از کادر «تعیین بازه تغییرات متغیر» انتخاب کرده و مقدار مورد نظر را وارد کنید. اگر هم محاسبه در بازه ای از متغیر مطلوب شماست، مقدار ابتدا و انتهای بازه و گام نقاط را وارد کنید.
4) بر روی دکمه «انجام محاسبات» کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد فاکتورهای هیدرولیکی در جدول نمایش داده شده و به صورت خودکار (اگر گزینه چندگانه را انتخاب کرده باشید) نمودار عمق نرمال بر حسب متغیر انتخابی ترسیم می شود.
 
پارامترهای هیدرولیکی: فاکتورهای هیدرولیکی:

- دبی (Q)

- ضریب زبری مانینگ (n)

- شیب طولی (S)

- عرض کف (b)

- شیب کناره ها (z)

- ضریب تصحیح انرژی جنبشی (Alpha)

- لزجت سینماتیکی (Nu)

- مساحت (A)
- پیرامون مرطوب (P)
- شعاع هیدرولیکی (R)
- عرض سطح (T)
- عمق هیدرولیکی (D)
- عمق نرمال (d)
- سرعت نرمال (V)
- عدد فرود (Fr)
- عدد رینولدز (Re)
- انرژی مخصوص (E)
- عمق پوشش (با در نظر گرفتن ارتفاع قائم آزاد)

- عمق کل (با در نظر گرفتن ارتفاع قائم آزاد)

- طول لاینینگ

- سطح خاکبرداری

 
تغییر مقطع نمایش داده شده و نمودار:
1) برای تغییر نمودار نمایش داده شده می توانید از کادر «تنظیم خروجی» محور عمودی نمودار را تغییر دهید و یا بر روی سرستون آن در جدول کلیک کنید.
2) برای تغییر مقطع ترسیم شده بر روی نقطه های پررنگ روی نمودار و یا بر روی سطر متناظر آن در جدول کلیک کنید.
3) می توانید نمایش کم رنگ مقطع و خط اندازه ها را حذف کنید.
4) هندسه مقطع با کلیدهای نمایش داده شده بزرگ و کوچک و جابجا می شود. استفاده از غلتک موس و کشیدن مقطع ضمن کلیک کردن روی آن نیز همین عملیات را انجام می دهد. (مثل اتوکد)
    
تذکرات:
- واحدها بر حسب SI می باشند.
- محور افقی نمودار ستون سمت راست جدول و متغیر محاسبات است.
- محور عمودی نمودار و مقطع انتخاب شده برای ترسیم در جدول با پس زمینه خاکستری و اعداد قرمز نماش داده می شود.
- برای انجام محاسبات جدید باید بر روی دکمه «محاسبات جدید» کلیک کرده و قدم به قدم را تکرار نمایید.
- در محاسبات از روابط عام استفاده شده و از اثر (حتی) شیب بستر نیز چشم پوشی نگردیده است.
- برای تعیین تغییر شیب هر دو وجه به صورت توأم، دایره بین شیب وجه راست و شیب وجه چپ را انتخاب کنید.
- تغییر اعشار، تغییر در نمایش خروجی است. محاسبات همواره با حداکثر دقت سیستم محاسبه می شود.
- تغییر اعشار، نمایش عدد رینولدز و مقادیر خط اندازه ها را تغییر نمی دهد.
  
معرفی راست کلیک جدول:
راست کلیک جدول به شکل زیر فعال است:
- نمایش ستون ها: با کلیک کردن بر روی نام ستون مورد نظر می توانید نمایش یا عدم نمایش آن در جدول را انتخاب کنید. وقتی برخی فاکتورها برای شما مهم نیستند و صفحه نمایش شما عریض نیست، کاهش تعداد ستون های قابل نمایش بسیار مفید خواهد بود.
- کپی داده ها از جدول: داده های جدول را به همراه ثوابت برای الصاق در سایر نرم افزارها به حافظه کپی می کند.
- پاک کردن جدول: معادل کلیک بر روی دکمه «محاسبات جدید» است.
- چاپ جدول: جدول و ثوابت را به صورت صفحه بندی شده به چاپگر ارسال می کند.
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 

نرم افزار طراحی کانال انتقال , نرم افزار طراحی کانال , طراحی کانال انتقال آب , نرم  افزار طراحی کانال  آب , هیدرولیک کانال های باز , طراحی کانال , طراحی کانال بتنی , طراحی کانال خاکی , طراحی کانال غیرفرسایشی , جریان یکنواخت , جریان دائمی , عمق نرمال , ضریب مانینگ , مهندسی هیدرولیک , هیدرولیک مجاری باز , هیدرولیک , کانال آبرسانی , کانال انتقال , کانال آب , کانال آبیاری , طراحی شبکه آبیاری سطحی

تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین چشمه پنجره محاسبات کانال ذوزنقه ای (+ مستطیلی و مثلثی)