«به نام آفریننده»
شنبه, 29 تیر 1398
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین و معرفی نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون + معرفی کامل

راهنمای آنلاین نرم افزار کارون + معرفی کامل

آیکن نرم افزار کارون
در بسته نرم افزاری کارون راهنمای فارسی گنجانده شده است. این راهنما به صورت مصور و کامل تر و با تغییرات احتمالی روی وب سایت نیز ارائه می گردد و در صورت لزوم توسعه و تغییر خواهد یافت.
راهنما مربوط به نسخه سلام (کامل ترین نسخه) است. بنابر این الزاماً تمام توضیحات برای نسخه های سحر، سپیده و صبح کاربرد ندارد.
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 پنجره راهنمای نرم افزار
2 مراحل خرید و راه اندازی نرم افزار کارون
3 مقایسه قیمت و امکانات نسخه های مختلف نرم افزار کارون
4 زیرمنوی کانال ذوزنقه ای
5 زیرمنوی صفرهای تابع
6 زیرمنوی اکسترمم های تابع
7 زیرمنوی انتگرال عددی
8 زیرمنوی حل دستگاه معادلات
9 زیرمنوی برازش خطی
10 زیرمنوی درون یابی اسپلاین
11 زیرمنوی جدول نتایج روندیابی چندگانه
12 زیرمنوی جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس
13 زیرمنوی جدول توزیع رسوب در سال های مختلف
14 زیرمنوی جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
15 زیرمنوی جزئیات محاسبات روش کاهش سطح
16 زیرمنوی نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز
17 زیرمنوی ورود اطلاعات روندیابی چندگانه
18 زیرمنوی هیدروگراف های ورودی و خروجی
19 زیرمنوی منحنی تراز - زمان
20 زیرمنوی ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن
21 زیرمنوی تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز
22 زیرمنوی ورود داده های هیدروگراف ورودی
23 زیرمنوی منحنی های تراز - حجم
24 زیرمنوی منحنی های تراز - سطح
25 زیرمنوی تعیین حجم رسوب
26 زیرمنوی درون یابی هندسه مخزن
27 زیر منوی منحنی تراز - حجم
28 زیر منوی ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
29 زیر منوی ارسال پروژه به Excel
30 زیرمنوی پروژه جدید
31 زیر منوهای فراخوانی، حذف و ذخیره سازی پروژه
32 پنجره راهنمای فوری
33 پنجره آغازین
34 نوار وضعیت پنجره اصلی
35 نوار ابزار پنجره اصلی
36 نوار منوی پنجره اصلی
37 تغییر در داده های ورودی
38 گام های روندیابی یگانه سیلاب
39 گام های روندیابی چندگانه سیلاب
40 گام های توزیع رسوب
41 منطق روش پالس
42 منطق محاسبه مقادیر تراز - دبی سرریز اوجی
43 منطق توزیع رسوب چند مرحله ای
44 منطق روش افزایش سطح
45 منطق روش کاهش سطح
46 منطق محاسبه حجم مخزن
47 نرم افزار کارون در یک نگاه
 
نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!


شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما راهنمای آنلاین و معرفی نرم افزارها ◄ راهنمای آنلاین نرم افزار کارون + معرفی کامل

نیوپایپ , آذین لوله , مشهد

نیوپایپ آذین لوله مشهدنیوپایپ آذین لوله مشهدنیوپایپ آذین لوله مشهدنیوپایپ آذین لوله مشهد
نیوپایپ آذین لوله مشهدنیوپایپ آذین لوله مشهدنیوپایپ آذین لوله مشهد
تأمین کننده تجهیزات ساختمانی و همکار نمایندگی رسمی گروه صنایع گیتی پسند