«به نام آفریننده»
سه شنبه, 06 آبان 1399
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما نرم افزارهای عمومی

نرم افزارهای عمومی (غیر محاسباتی) گروه ثانیه

1 نرم افزار پیمانکاران 98 : بانک اطلاعات شرکت های پیمانکاری کل کشور
نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!


شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما نرم افزارهای عمومی