«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 22 آذر 1396
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما نرم افزارهای محاسباتی عمرانی

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه

1 نرم افزار تخصصی Retaining Wall (تحلیل و طراحی دیوارهای حائل بتن مسلح)
2 نرم افزار تخصصی ارزش (ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های عمرانی)
3 نرم افزار تخصصی کانال (محاسبات جریان یکنواخت در کانال های باز، طراحی کانال انتقال آب)
4 نرم افزار تخصصی کارون (توزیع رسوب و روندیابی سیلاب در مخازن سدهای ذخیره ای)
5 نرم افزار تخصصی چشمه (محاسبات جریان یکنواخت در کانال های باز، طراحی کانال انتقال آب)
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

 در صورت نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما اقدام فرمایید. 
تخفیف ویژه چند خرید همزمان
تخفیف ویژه گروه های دانشجویی

شما اینجا هستید: صفحه اول نرم افزارهای ما نرم افزارهای محاسباتی عمرانی