«به نام آفریننده»
شنبه, 02 تیر 1397
sms: +98 30005377777753
شما اینجا هستید: صفحه اول پیشخوان افکار سنجی
ظاهر سایت

نظر شما در خصوص «ظاهر» سایت چیست؟

عالی - 25.6%
خوب - 29.6%
متوسط - 19.9%
ضعیف - 24.9%

شمار آراء: 527
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 27 اسفند 1396 - 00:00
سرعت بارگذاری سایت

سرعت فراخوانی صفحات مختلف سایت چگونه است؟

سریع - 25%
قابل قبول - 48.7%
کند - 16.9%
کامل فراخوانی نمی شود - 8.9%

شمار آراء: 236
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 21 اسفند 1396 - 10:42
بهترین بانک

کدام بانک را به دیگران توصیه می کنید؟

تجارت - 7.5%
پارسیان - 9.6%
سامان - 5%
سپه - 2.1%
صادرات - 6.7%
کشاورزی - 7.9%
ملت - 23.8%
ملی - 17.6%
سایر - 19.2%
در صورتی که بانک مورد علاقه شما در فهرست وجود ندارد، پس از انتخاب گزینه سایر و شرکت در نظر سنجی از طریق سامانه نظرات نام بانک را ذیل نظر سنجی وارد کنید.

شمار آراء: 239
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:13
تعداد سدهای کشور

تعداد سدهای ساخته شده و در دست اجرا در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیش از حد نیاز کشور است - 26.9%
متناسب است اما تعدادی از سدها نباید احداث می شدند - 24.2%
هنوز با نیاز کشور فاصله دارد - 48.7%

شمار آراء: 661
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:33
سدهای بی حاصل

مهم ترین عامل ساخت سدهای بی حاصل در کشور کدام است؟

فشارهای سیاسی بر دستگاه های اجرایی از سوی (مثلاً) نمایندگان مجلس - 37.9%
مفید جلوه دادن طرح از سوی شرکت های مشاور - 14.2%
تلاش دستگاه های اجرایی برای هزینه کردن اعتبارات حتی به شکل غلط - 18.5%
فشارهای اجتماعی مردم - 3.7%
تعداد سدهای بی حاصل بسیار اندک است (نباید چنین پرسشی مطرح شود) - 25.6%
می توانید نظر مشروح خود را ذیل نظر سنجی وارد کنید.

شمار آراء: 520
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:23

شما اینجا هستید: صفحه اول پیشخوان افکار سنجی