«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 14 اسفند 1399
sms: +98 30005377777753

قیمت نرم افزارهای گروه ثانیه

 

 عنوان نرم افزار به ترتیب حروف الفبا قیمت (ریال) قیمت (تومان)
1
Icon48
نرم افزار ارزش
1،450،000 ریال
یکصد و چهل و پنج هزار تومان
2
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - ساده
1،550،000 ریال یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان
3
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - کامل
2،950،000 ریال دویست و نود و پنج هزار تومان
4
0
نرم افزار چشمه 950،000 ریال نود و پنج هزار تومان
5
0
نرم افزار کارون - سپیده 950،000 ریال نود و پنج هزار تومان
6
0
نرم افزار کارون - سحر
650،000 ریال شصت و پنج هزار تومان
7
0
نرم افزار کارون - سلام
2،350،000 ریال دویست و سی و پنج هزار تومان
8
0
نرم افزار کارون - صبح
1،650،000 ریال یکصد و شصت و پنج هزار تومان
9
0
نرم افزار کانال 550،000 ریال پنجاه و پنج هزار تومان
10
rw
نرم افزار Retaining Wall 750،000 ریال هفتاد و پنج هزار تومان
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید