«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 10 مهر 1399
sms: +98 30005377777753

فرم پیشنهاد اصلاح قیمت

شماره درخواست: 1525987457
لطفاً در صورتی که به نظر شما قیمت نرم افزارها گران است، فرم زیر را تکمیل فرمایید.
تکمیل این فرم به منزله نظرسنجی است نه دریافت تخفیف و در خریدهای فعلی شما تأثیری ندارد. مجموع نظرات کاربران در درازمدت ما را در انجام وظایف خود یاری خواهد کرد.
نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
ایمیل:
عنوان نرم افزار:
  *
قیمت مناسب (تومان):
  *
توضیح بیشتر:
* تکمیل کادرهای ستاره دار ضروری است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


یاحسین