«به نام آفریننده»
يكشنبه, 03 تیر 1397
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران آموزش و پژوهش ◄ کتاب های مهندسی عمران گروه آب و هیدرولیک فهرست کتاب های مهندسی عمران - فاضلاب

فهرست کتاب های مهندسی عمران - فاضلاب

کتاب های عمرانی - گروه آب و هیدرولیک
 
ردیفعنوان کتابپدیدآورناشر
1 آب و فاضلاب تألبف سوسن اصغری تهران: هیمه
2 آب و فاضلاب تألبف (کورکی بینگلی)؛ ترجمه رامین تابان تهران: یزدا: ماهنامه تهویه و تبرید
3 آب و فاضلاب در ساختمان تألبف مسعود سعادتمند، عباس نوروزی مشهد: نیما
4 آب و فاضلاب: بر اساس منابع بهداشت محیط گابریل بیتون، مک کینی، متکف کاوامورا، اکن فلدر تألبف نغمه علوی نخجوانی، سینا دوبرادران تهران: جامعه نگر: سالمی
5 آزمایش های میکروبیولوژی آب و فاضلاب (ماریا چوروس، چابا چوروس)؛ مترجمان حمیدرضا ناصحی نیا، غلامرضا خالقی زاده تهران: دیباگران تهران
6 آزمایشات فاضلاب برای استفاده در کشاورزی نوشته راشل امآیریس، د دانکن مارا ؛ ترجمه علی الماسی، کاظم ندافی، غلامرضا موسوی کرمانشاه: طاق بستان
7 آزمایشات میکروب شناسی آب و فاضلاب (ماریا چوروس، چابا چوروس)؛ ترجمه شاهرخ شاه حسینی، امیرمنصور معزی تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران
8 آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی مؤلفین شهلا مظفری، ژولیت اردوخانیان تهران: دانشگاه پیام نور
9 آشنایی با سیستم لجن فعال با رشد چسبیده ثابت در تصفیه فاضلاب های صنعتی (با ارائه تجربیات کاربردی در شهرک های صنعتی) مؤلفان سعید مردان، همایون توفیقی تهران: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، روابط عمومی و بین الملل
10 آشنایی ناظران نت (PM) با تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب گردآوری معاونت بهره برداری شرکت آلفا غرب استان تهران؛ دفتر نت محمدرضا فرتاج (و دیگران) تهران: پژواک فرهنگ
11 از فاضلاب تا آب نویسنده امیر جعفری آزاد؛ تصویرگر علیرضا رضایی کر تهران: مهر پیروزی
12 از ناسیون آب و فاضلاب آزیتا محققیان، فروغ واعظی رشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، معاونت پژوهشی
13 ازوناسیون پساب های صنایع غذایی مؤلف سودابه ابراهیم پور تبریز: آشینا
14 استخرهای تثبیت فاضلاب نویسنده (ارنست ف گلوینا)؛ مترجم منصور قاسمی، مصحح منوچهر دهقان اصفهان: سازمان آب و فاضلاب اصفهان کمیته تحقیقات
15 استفاده از پساب فاضلاب برای آبیاری درختان مقاوم و سریع الرشد و دفع زمینی فاضلاب با کمترین اثرهای زیست محیطی مجری علی مراد حسن لی ؛ ویراستار آمنه کمالی سروستانی شیراز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارسمعاونت آموزش و پژوهش
16 استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی ترجمه و تدوین محمد جواد عابدی، پیام نجفی؛ بازخوانی و ویرایش محمد کاظم سیاهی (و دیگران)؛ تهیه کننده کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران تهران: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 اصل کیفیت و تصفیه فاضلاب تألبف محمد شریعت پناهی تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
18 اصول آزمایشگاهی آب و فاضلاب تألبف شهین سبحانی، فهیمه خیردوش کرمانشاه: طاق بستان دانشگاه رازی، معاونت پژوهش
19 اصول تصفیه آب تألبف محمد امیری چالکش اصفهان: ارکان دانش
20 اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی شامل مباحث: آب و نقش آن در زندگی آلودگی آب، تألبف محمدکاظم رفوئی، محمدرضا ملاردی تهران: مبتکران
21 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی (رشته شیمی) محمد چالکش امیری ؛ ویراستار علمی محبوبه طاهرشمس تهران: دانشگاه پیام نور
22 اصول تصفیه و دفع لجنهای فاضلاب تألبف مهدی فرزاد کیا همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت پژوهشی
23 اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی نگارش مرتضی حسینیان تهران: شهر آب
24 اصول فرایندهای غشایی و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضلاب تألبف محمدعلی ززولی، ذبیح الله یوسفی تهران: شهرآب: آینده سازان
25 اصول مدیریت و تصفیه فاضلاب صنایع غذایی محمد مسافری تهران: سازمان حفاظت محیط زیست
26 بازسازی شبکه های فاضلاب حسین میرمحمدصادقی اصفهان: رنگینه
27 بازیافت آب بازنویسی و گردآوری حسین رفیع، فرنوش کمالیان تهران: حسین زین العابدینی رفیع
28 باکتری های تصفیه فاضلاب مایکل اچجراردی ؛ مترجمین ذبیح الله یوسفی، افشین تکدستان، رکسانا رفعت پناه تهران: آینده سازان: شهرآب
29 بررسی آلودگی پساب کارخانجات قند تألبف حسین دیده بان رشت: پیام فرهنگ
30 بررسی نظرات شهروندان شهر ری در مورد احداث کانال های زیرزمینی (فاضلاب) منطقه مجری ناصر پوررضاکریم سرا؛ (برای) معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، شهرداری منطقه ، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی تهران: انتشارات جامعه شناسان
31 بررسی و پیش بینی جمعیت خرمشهر از دیدگاه مطالعات فاضلاب خلاصه ای از مبانی مطالعات و طرح پیشنهادی جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی و تصفیه فاضلاب شهر خرمشهر مهندسین مشاور پارس کنسولت ؛ محمد ناظم زاده نراقی تهران: ستاد معین بازسازی و نوسازی خرمشهر، استان تهران
32 برکه های تثبیت فاضلاب (تئوری و طراحی) تألبف محمدباقر میران زاده کاشان: مرسل
33 برگه های تثبیت فاضلاب: اصول طراحی و اجرا سازمان بهداشت جهانی (‎WHO)؛ (مترجمین) ندافی، نبی زاده تهران: نص
34 برنامه ویژه طراحی شبکه های فاضلاب رو‎) sewerسور)‎) Version 30ورژن /) مؤلفان (پراساد موداک، جوزر داهندیا)؛ ترجمه و تدوین علیرضا حمیدخانی تهران: نشر کتاب دانشگاهی: مرکز خدمات فرهنگی سالکان
35 بهداشتی مؤلف مایک شنکر (و دیگران)؛ مترجم حسین بیرانوند تهران: طراح
36 بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی با روش لجن فعال رامین گوران اوریمی ساری: روش روشن
37 بهره برداری ساده از تصفیه خانه فاضلاب (کتاب تمرین) مؤلف ادواردجیهالر؛ مترجم محمد ملکوتیان کرمان: محمد ملکوتیان؛ مشهد: بوتیمار
38 بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب (مؤلف) حسین میرمحمدصادقی اصفهان: رنگینه
39 بهسازی مدیریت عملیات و بهره برداری شبکه های آب و فاضلاب تألبف نظام الدین فقیه، غلامحسین سادات رفیعی ؛ (به سفارش) شرکت تولیدی صنعتی خراسان شیراز: زر
40 بیماریزاهای فاضلاب مایکل گراردی - مل زیمرمن؛ ترجمه محمدتقی تقی پور تهران: تایماز
41 پرتوتابی فرابنفش و کاربرد آن در گندزدایی آب و فاضلاب تألبف فروغ واعضی، ادریس بذرافشان تهران: اندیشمند
42 تاریخچه تحولات اجرایی آب و فاضلاب در استان یزد شرکت آب و فاضلاب استان یزد یزد: وصال
43 تاسی1ات (آب و فاضلاب) سال چهارم هنرستان آموزش حرفه ای نقشه کشی معماری کارشناسان دفتر آموزش حرفه ای تهران: وزارت آموزش و پرورش
44 تاسیسات مکانیکی ""طراحی و محاسبات"": گرمایش و تهیه، آب و فاضلاب و باران، تاسیسات برقی در گازرسانی، لوله کشی و پمپ ها، کانال کشی و فن ها: ویژه مهندسین، تکنسین ها و دانشجویان تاسیسات نویسنده (آف هال) ؛ مترجم نادر رفیعی سخائی تبریز: سازش
45 تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل آب، تصفیه آب، جمع آوری و دفع فاضلاب مؤلف امیر رضا روحی زاده تهران: عصر کنکاش
46 تحلیل شبکه جمع آوری فاضلاب و کاربری نرم افزار sewer GEMS ودرآمدی بر نرم افزارهای GIS ترجمه و تألبف حسین میسمی،سعیده سعیدی؛ گردآوری و تدوین محسن کاظمی،شراره شجاعی اصفهان: سعیده سعیدی
47 تصفیه آب و پساب یعقوب منصورپناه ؛ عیسی کاکوئی دینکی، علی کاکانژادی فرد قم: منشورسیدی
48 تصفیه آب و فاضلاب تهیه کننده مرتضی حسینیان تهران: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
49 تصفیه بی هوازی فاضلابها =‎)UASBیو ا اس بی) گردآورنده مرتضی حسینیان تهران: فنی حسینیان
50 تصفیه بیهوازی فاضلاب: طراحی و بهره برداری راکتورهای Uasb باقر مرتضوی (و دیگران) تهران: آوای دانش گستر
51 تصفیه زمینی فاضلاب م ب گوهیل ؛ ترجمه علی اصغر نشاط، شهرود قنبرزاده مشهد: سخن گستر
52 تصفیه فاضلاب سلی - ژ- آرسی والا؛ ترجمه احمدرضا یزدانبخش، کاظم ندافی تهران فردابه
53 تصفیه فاضلاب تألبف آصف خلدانی بی جا: کتابفروشی دهخدا
54 تصفیه فاضلاب (شهری و صنعتی) به روش لجن فعال تألبف مهرداد فرخی تهران: کارآفرین برتر
55 تصفیه فاضلاب برای کنترل آلودگی آب آرسی والا؛ ترجمه احمدرضا یزدانبخش، کاظم ندافی تهران: فردابه
56 تصفیه فاضلاب به روش لاگونی: اصول طراحی و بهره برداری تألبف مرتضی حسینیان، محمد شریفی سیستانی تهران: مرتضی حسینیان، محمد شریفی سیستانی
57 تصفیه فاضلاب در کشورهای در حال توسعه تألبف دانکن مارا ؛ ترجمه یوسف رحیمی، نظام میزرائی، مختار مهدوی تهران: تحفه: شرکت مهندسین پارس آب تدبیر
58 تصفیه فاضلاب در مناطق گرمسیری نوشته دانکن مارا؛ ترجمه امیرحسین محوی تهران: امیرحسین محوی
59 تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی تألبف رضا شکوهی تهران: مهرازان؛ همدان: فن آوران
60 تصفیه فاضلاب صنعتی نویسنده (وون جرن نگ) ؛ مترجمان محمدرضا خانی، اشرف خلیلی، علی همت تهران: خانیران
61 تصفیه فاضلاب طراحی، بهره برداری و نگهداری لجن فعال مؤلفین عباس رضایی (و دیگران) تهران: آوای دانش گستر
62 تصفیه فاضلاب مفاهیم و روش طراحی= Wastewater Treatment Concepts and Design Approach نویسندگان جیالکاریا، آرایکریستین؛ ترجمه حسن ایزانلو (ودیگران)؛ به سفارش شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی قم: مهر امیر المؤمنینع
63 تصفیه فاضلاب ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (‎PhD) مؤلفان غلامرضا موسوی، مهدی احمدی مقدم، همکاران کامیار یغمائیان، محمدرضا خانی تهران: خانیران
64 تصفیه فاضلاب های صنعتی: صنایع (آبکاری- نساجی- لبنی) تهیه شده توسط علیرضا خسروی، مرتضی حسینیان، عباس سادات منصوری تهران: علوم روز
65 تصفیه فاضلاب: حذف ازت و فسفر از فاضلاب شهری نویسنده ریچارد سدلاک و همکاران ؛ ترجمه احمدرضا یزدانبخش (و دیگران) تهران: فردابه
66 تصفیه فاضلاب: فرآیند های شیمیایی و بیولوژیکی تألبف موگنس هنز (و دیگران) ؛ ترجمه احمدرضا یزدانبخش، مصطفی لیلی، علی کولیوند تهران: حفیظ
67 تصفیه فاضلابهای صنعتی مؤلف (ویلیام وسلی اکن فلدر)؛ مترجمان ایوب ترکیان، محمدتقی جعفرزاده، احسان عظیمی قالیباف تهران: هفت آسمان: شرکت شهرکهای صنعتی تهران
68 تصفیه کاربردی فاضلاب نوشته دیوید راسل؛ ترجمه محمدهادی دهقانی، علی اکبر محمدی، محمود شمس تهران: غاشیه
69 تصفیه ی لجن فاضلاب اییس توروفسکی،پیکی ماتایترجمه غلامرضا موسوی تهران: حفیظ
70 تعیین روشهای مناسب کنترل فاضلاب صنایع غذایی کوچک استان فارس مجری یحیی کریمی ؛ ویراستار آمنه کمالی سروستانی شیراز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس،معاونت آموزش و پژوهش
71 تکنولوژی آب و فاضلاب (شمی - بیولوژی) نوشته مارک جی همر - مارک جی همرجی آر؛ ترجمه محمدسلطانیان، رضاداودی، علی جعفری کرمانشاه: چشمه هنر و دانش
72 تکنولوژی تصفیه آبهای صنعتی به روش رزینی مؤلف محمدرضا نفری تهران: سرسبز: انجمن خوردگی ایران
73 تکنولوژی مناسب در تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک مترجم محمد نوری سپهر تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان
74 تلاش 1نهان: کارنامه سال شرکت آب و فاضلاب مشهد تهیه و گردآوری معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت مشهد: شرکت آب و فاضللاب مشهد، روابط عمومی و آموزش همگانی
75 تولید و تامین لوله های پلی اتیلنی دوجداره فاضلابی (اعضای کمیته تدوین (به ترتیب حروف الفبا) قاسم حیدری نژاد (و دیگران) ؛ (اعضای کمیته تخصصی (به ترتیب حروف الفبا) دکتر زاهد احمدی (و دیگران) تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
76 جدولهای محاسبه ی لوله های انتقال آب، فاضلاب و لجن گردآورنده محمدتقی منزوی  
77 جمع آوری آب و فاضلاب و زباله در شرایط زیست محیطی مؤلفین اک هارد هاینه مان، آندریاس اشترومایر، ارنس بینر ؛ ترجمه پرویز پارسی راد تهران: سیمای دانش
78 چالش ها، رویکردها و آینده ی صنعت آب در ایران (دومین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب) تهیه و تنظیم احمد حسینی، بیژن بلور؛ ویراستاران شهرام صبور مقدم، زهره لطفی پی تهران: وزارت نیرو، روابط عمومی و امور بین الملل
79 چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ راهنمای بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب ترجمه مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب بی جا: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
80 حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی بر اساس تجربیات کاربردی استفاده از آن در تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی تألبف سعید مردان، همایون توفیقی، سامان احمدیزاد تهران: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، روابط عمومی و امور بین الملل
81 درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضلاب مشتمل بر مکانیک سیالات و هیدرولیک محمدعلی ززولی، حسن ایزانلو، ادریس بذر افشان تهران: سماط
82 دروس اختصاصی بهداشت محیط (از ) میکروبیولوژی آب و فاضلاب: مجموعه تست و پاسخ ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی محمد رضا خانی، کامیار یغمائیان، نادره پور امینی تهران: خانیران
83 دفع زباله و فاضلاب سامان احمدی زاد تهران: سنجش اول
84 دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک میرمختار حسینی تهران: عصر جدید
85 دفع مدفوع در مناطق روستائی و اجتماعات کوچک تألبف ادموند واگنر، ج ن لانوا؛ ترجمه علی خبیری تهران: جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی، بخش فرهنگی
86 راهبری تصفیه خانه های فاضلاب - خودآموز کاربردی کنت کری (و دیگران)؛ مترجمین حسن صادقپور، مسعود فرهی، شهریار نیک روش ؛ ویراستار محمدحسن مولایی ؛ مدیریت اجرایی هورگ قربان نژاد؛ طرح اجرای مرکز تحقیقات و بهبود بهره وری صنعت آب و فاضلاب ؛ با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان تهران تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی راستان
87 راهنمای انتخاب رشته و دانشگاه گروه فنی و مهندسی (فرآوری و انتقال گاز - آب و فاضلاب) گروه پژوهشی تفکر ناب تهران: سنجش اول
88 راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب معاونت عمران و محیط زیست (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) تهران: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، روابط عمومی و امور بین الملل
89 راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات
90 راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) تهیه کننده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ (برای) وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات
91 راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات
92 راهنمای جیبی نگهداری سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال مؤلف رامین گوران اوریمی ساری: انتشارات روش روشن
93 راهنمای صنعت آب و فاضلاب ایران جعفر (فرشید) اسحاقی تهران: دیدار نو
94 راهنمای طراحی برکه های تثبیت فاضلاب در ایران مؤلف دانکن مارا؛ ترجمه و تدوین شهنام شقاقی، رضا اسدی تهران: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
95 راهنمای محاسبه تاسیسات دیسک های گردان محاسباتی محاسبات آسان، سریع و دقیق (آبرسانی و فاضلاب) شامل: شبکه آبرسانی مورد استفاده مهندسین، شرکتها طرح و ابداع فرزاد منصوری یزدی تهران: فرزاد منصوری یزدی
96 راهنمای مهندسی فاضلاب در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی تألبف محمد فهیمی نیا؛ (برای) شرکت آب و فاضلاب استان همدان تهران: شرکت تحقیقات و بهبود بهره وری صنعت آب و فاضلاب
97 روش حل مسائل اصول تصفیه آب تدوین و گردآوری مریم اکبری، زینب مدبر اصفهان: ارکان دانش
98 روش نوین محاسبات و مبانی طراحی تاسیسات (آبرسانی و فاضلاب) تألبف فرزاد منصوری یزدی تهران: فرزاد منصوری یزدی
99 روش های تصفیه آب و پس آب صنعتی پدیده های جدید (فن آوری زیستی - فن آوری نانو) مؤلف حسین معیری تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
100 روشهای آزمایش آب، فاضلاب و خاک مؤلفین اچاچرومپ و اچکریست ؛ ترجمه متح امخبری بابلسر: دانشگاه مازندران
101 روشهای آزمایش فاضلاب گردآورنده مرتضی حسینیان تهران: عباد صالح
102 روشهای حذف و بازیابی فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی نویسنده عباس اسماعیلی کرمان: انتشارات دارکوب
103 رهنمودهای کاربردی پساب در کشاورزی بر مبنای کمی سازی خطرات میکروبی تألبف کاظم ندافی (ودیگران) تهران: تحفه
104 زدایش فسفر از فاضلاب شهری تألبف علی اکبر عظیمی، محمود زال نژاد تهران: غاشیه
105 زیرساخت های شهری تألبف مصطفی بهزاد فر تهران: انتشارات شهیدی
106 سیستم های طبیعی تصفیه ی فاضلاب تألبف علی مفیضی؛ (برای) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد مشهد: مرندیز
107 شبکه آبرسانی و جمع آوری و دفع فاضلاب مؤلف سامان احمدی زاد تهران: سنجش اول
108 شبکه جمع آوری فاضلاب ترجمه و تألبف امیرحسین محوی تهران: جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه
109 شبکه های جمع آوری فاضلاب: اصول، طراحی، ساخت تدوین غلامرضا موسوی تهران: حفیظ
110 شبکه ی فاضلاب آصف خلدانی تهران: مهندسین تهران - بوستن
111 شناسائی فاضلاب ومصرف مجدد فاضلاب-پس آب وآبهای آلوده   بی جا: ابوالفضل حسینیان
112 شناسایی آب و شناسایی فاضلاب گردآورنده مرتضی حسینیان تهران: فنی حسینیان: شهرآب
113 شیمی آزمایشگاهی آب و فاضلاب تألبف بتول موسوی تهران: سمر
114 شیمی محیط زیست (آنالیزهای آب و فاضلاب) نویسندگان کلایر سایر، پری مک کارتی و جن پارکین ؛ مترجمین علی اکبر بابائی، نادعلی علوی، نعمت الله جعفرزاده حقیقی ؛ (برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز، معاونت پژوهشی) تهران: اندیشه رفیع
115 شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب نویسنده (ان اف وزنایا)؛ ترجمه امیرحسین محوی و هادی دهقانی گناباد: نشر مرندیز
116 صنعت آب و فاضلاب و رویکرد آن در برنامه سوم توسعه مدیر اجرایی محسن رضا کریمی ؛ مدیر تحریریه امیر روشن بخش ؛ به سفارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهران: مکث
117 ضدعفونی کننده ها در تصفیه آب و فاضلابO3-UV-Br-I ترجمه حسین علیدادی ؛ بازنگری و تایید حسین مرتضوی ؛ (از انتشارات تصفیه خانه آب اصفهان) اصفهان: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
118 ضمائم کتاب روش عملی تصفیه فاضلاب مؤلف مرتضی حسینیان تهران: انتشارات فنی حسینیان
119 ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب/وزارت نیرو سازمان مدیریت منابع آب ایران دفتر استاندارد ها و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور فنی دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
120 طراحی تصفیه خانه فاضلاب گاگیک بدلیانس قلی کندی تهران: آییژ
121 طراحی تصفیه خانه های پساب صنایع نساجی تألبف مرتضی حسینیان، علیرضا خسروی تهران: فنی حسینیان
122 طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری: مبانی فنی و اصول هیدرولیکی فاضلابروها مؤلف محمدباقر میران زاده تهران: حفیظ؛ کاشان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
123 طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب SewerCAD ترجمه و تألبف علی نظری،حامد حامدی پور، افسانه مختاری تهران: شرکت فنی مهندسی هیدرولیک رهاورد پارس
124 طراحی شبکه های فاضلاب و حفاظت کانال تألبف و ترجمه جمال الدین عقیلی تهران: سیمای دانش
125 طراحی فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب مؤلف گاگیک بدلیانس قلی کندی ؛ (برای) دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور) تهران: دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور
126 طرح و محاسبات عملی تاسیسات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان و سپتیک تانک محسن موسوی تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا
127 علل کنترل و حجیم دار شدن لجن فعال دیوید جنکینز، ریچارد مایکل، گلن دیگر؛ آذرمهر انصاف پور تهران: خورشیدآفرین
128 فاضلاب شهری تألبف محمدتقی منزوی تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
129 فاضلاب صنعتی: خاستگاهها، مشخصات و تصفیه نلسون لئونارد نمرو‎ ;ترجمه محمود اسدی تهران: مرکز نشر دانشگاهی
130 فرآیند لجن فعال و مبانی راهبری آن مؤلف کاووس نوریمند، شاهین محمدنژاد؛ به کوشش دفتر امور محیط زیست وزارت صنایع و معادن تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی آمه
131 فرآیندها و عملیات واحد در مهندسی محیط زیست ترجمه و تألبف مصطفی خضری، فاطمه لطفی تهران: شایورد
132 فرآیندهای پردازش لجن فاضلاب (نویسنده ای ستوروفسکی، پی کیماتای) ؛ مترجمان نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد و (دیگران) تهران: خانیران
133 فرایند تصفیه آب و فاضلاب گردآوری و تنظیم سامان احمدی زاده تهران: سنجش اول
134 فرایند لجن فعال: اصول اداره و بهره برداری تألبف راندی جانکینز، کوین دینی، توماس اکهاف ؛ ترجمه محمود اسدی اصفهان: سازمان آب و فاضلاب اصفهان
135 فرایندهای زلال سازی آب و فاضلاب برزویه سوکی، رضا جان نثار شرق تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران
136 فرهنگ تاسیسات ساختمان (سیستم های حرارتی، بردوتی، تهویه مطبوع، آب و فاضلاب) محمدرضا سلطان دوست ؛ ویراستار انسیه مستغنی یزدی تهران : مرکز خدمات فرهنگی سالکان
137 فرهنگ تخصصی آب و فاضلاب انگلیسی - فارسی مهین نیرومند اصفهان: جنگل
138 فرهنگ جامع واژگان مهندسی آب و فاضلاب انگلیسی - فارسی فارسی - انگلیسی رزگار علائی ؛ ویراستاران مجتبی فاضلی (و دیگران)؛ (برای) شرکت آب و فاضلاب استان کردستان تهران: دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
139 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارها تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات
140 قرار1اد تیپ مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب   تهران: وزارت برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات
141 کاربرد راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) نگارندگان بیتا آیتی، حسین گنجی دوست، محمد دلنواز تهران: دانشگاه تربیت مدرس، مرکز نشر آثار علمی
142 کاربرد سم سپتیک در تصفیه فاضلاب و انواع سپتیک تانکها مؤلفان سعید کاردار (و دیگران) تهران: یغمایی
143 کاربرد سیستم های غشایی در تصفیه آب (فدراسیون محیط زیست آب) ؛ مترجمین ادریس بذرافشان، محمدعلی ززولی، علیرضا حسینی مشهد: سخن گستر
144 کاربرد سیستم های فرابنفش در گندزدایی آب و پساب (مبانی، طراحی، بهره برداری و نگهداری) تألبف حسن هاشمی، مهربان صادقی، محمدمهدی امین تهران: علوم کامپیوتر: آرتین طب
145 کاربرد قیر در هنگام درختکاری دیم و اثر هرز آب ایجاد شده در موفقیت و رشد اقاقیا، سرو نقره ای و زبان گنجشک آهنگ کوثر تهران: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
146 کاربرد گندزدایی در تاسیسات آب و فاضلاب (با تاکید بر شناخت و کاربرد عملی گندزدایی) احمد اصل هاشمی تبریز: اختر
147 کاربست سپتیک در تصفیه فاضلاب و انواع سپتیک تانکها مؤلفین سهید کاردار (ودیگران) تهران: مهرگل
148 کانالهای اکسایش در تصفیه فاضلاب حمید رضا زیندین، محمدرضا غلامی تهران: سیروان
149 کتاب دستور عملیات ریاضی کاربردی برای بهره برداران تصفیه خانه فاضلاب مؤلف جوآن کرک پاتریک پرایس ؛ مترجمان کامیار یغمائیان، محمد رضاخانی تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
150 کتابچه فاضلاب: جمع آوری - تصفیه - دفع گردآورنده و تهیه کننده علی نژاد محمد اردبیل: مهر غزال
151 کنترل بو در تاسیسات فاضلاب شهری تألبف علی اکبر عظیمی ؛ تهیه و تنظیم علی اکبر عظیمی، محمود زال نژاد تهران: غاشیه
152 گام های نوین در بررسی های بنیادین طرح های جامع فاضلاب شهری تألبف مهدی ریاحی خرم همدان: دانشجو
153 گزارش اولین مانور تخصصی صنعت آب و فاضلاب کشور با رویکرد مدیریت بحران زلزله گردآوری و تدوین عبداله مظفری (و دیگران) تهران: آوای قلم
154 گزارش عملکرد دو سالانه صنعت آب و فاضلاب کشور - تهیه و تنظیم معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهران: شرکت آب و فاضلاب کشور
155 گندزدایی آب و فاضلاب تدوین و گردآورنده احمد اصل هاشمی ؛ (برای) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، مرکز کشوری برنامه مدیریت سلامت تبریز: اختر
156 گندزدایی پساب فاضلاب (مقایسه انواع فناوری ها) مؤلفین لورنس وایسیلونگ، جف کئو، چی چانگ تانگ ؛ ترجمه مصطفی لیلی، محمد ماروسی، رضا براتی رشوانلو تهران: اندیشه رفیع
157 لاگون: ساده ترین روش در تصفیه فاضلاب و پس آب گردآورنده مرتضی حسینیان تهران: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
158 لوله کشی آب سرد و گرم فاضلاب مترجم رامیز درافشاندرا تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مدیریت پژوهش
159 لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب مؤلف محمد فروغی عباسی تهران: علوم معروف
160 لوله کشی آب، فاضلاب، گاز طبیعی و تولید و توزیع گاز مایع تألبف مجتبی موسوی نائینیان، مجید لاترانی تهران: دانش و فن
161 لوله کشی فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد UNI EN 12056 ترجمه و تألبف مهدی علویان و همکاران شیراز: ادیب مصطفوی
162 مبانی استفاده مجدد از فاضلاب، کلیات، روشها، استانداردها، مخاطرات بهداشتی محمدتقی قانعیان، علیرضا مصداقی نیا، محمدحسن احرامپوش یزد: طب گستر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی، معاونت پژوهشی
163 مبانی جمع آوری و تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک تألبف علی اصغر نجف پور، محمد پذیرا مشهد: دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی مشهد
164 مبانی شیمی تجزیه در آزمونهای زیست محیطی ""آب و فاضلاب تألبف کرامت الله ایماندل تهران: آینه کتاب
165 مجموعه علوم کاربردی فاضلاب برای سنین مقطع تحصیلی راهنمایی گردآوری کمیته آموزش موسسه مطالعات و پژوهشهای زیست محیطی شهر سالم ؛ نظارت دادمهر فائزی ؛ به سفارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهران: مکث
166 مجموعه قوانین و مقررات آب، برق و آب و فاضلاب مشتمل بر: قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها به اهتمام دفتر حقوقی (وزارت نیرو) تهران: شرکت برق منطقه ای تهران
167 مجموعه قوانین، تصویب نامه ها و آیین نامه های آب، آب و فاضلاب لغایت تدوین دفتر حقوقی (وزارت نیرو) تهران: وزارت نیرو
168 مجموعه مستندات قانونی شرکتهای آب و فاضلاب: شامل قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره مرتبط با شرکتهای آب و فاضلاب لغایت آبان ماه تدوین مرکز تحقیقات و بهبود بهره وری صنعت آب و فاضلاب تهران: مرکز تحقیقات و بهبود بهره وری صنعت آب و فاضلاب
169 مجموعه مقالات دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب کاربردها در کشاورزی و فضای سبز برگزارکننده شرکت خدمات مهندسی مشاور سروآب مشهد: سخن گستر
170 محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب مؤلفان محمدرضا خانی، اکبر مختاری آذر، محمدمهدی مهربانی اردکانی تهران: خانیران
171 محیط زیست: آلاینده ها، سوخت، آب و فاضلاب به کوشش باقر مهاجرانی، محمد صحفی تهران: پژوهشگاه صنعت نفت
172 مدیریت آب های بازیافتی در ایران و جهان گردآورندگان بهزاد اصغرزاده قوچانی (و دیگران)؛ (برای) مرکز ملی مقاوم سازی ایران مشهد: سیمرغ خراسان
173 مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی با رویکرد ایمن سازی در برابر زلزله نویسنده عبدالله مظفری تهران: خانیران
174 مدیریت پسماندهای شیمیایی تألبف ک رمولر؛ ترجمه سعید فردوسی تهران: سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
175 مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حال توسعه: مبانی و مهندسی مترجمین مصطفی لیلی، محمدرضا سمائی، سعید دهستانی تهران: اندیشه رفیع
176 مدیریت لجن در تصفیه متعارف آب تألبف زهره اختیار زاده تهران: پژواک فرهنگ
177 مروری بر مبانی مهندسی آب و فاضلاب برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گردآورندگان عباس حق شناس، هادی میدانی تهران: انگیزه
178 مشارکت بخش خصوصی در پروژه های صنعت آب و فاضلاب و برق کشور براساس روش ‎BOT گاگیک بدلیانس قلی کندی تهران: نوپردازان
179 مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان   تهران
180 مشکلات ته نشینی و فرار جامدات در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال مؤلف مایکل اچجراردی ؛ مترجمین کاظم ندافی (و دیگران) تهران: آینده سازان: شهرآب
181 مشکلات خوردگی و بو در تاسیسات فاضلاب و خوردگی و رسوب در تاسیسات آبی مؤلف مرتضی حسینیان تهران: علوم روز
182 مصارف مجدد فاضلابهای تصفیه شده در کشاورزی - پرورش ماهی - صنایع تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی گردآورنده مرتضی حسینیان تهران: نشر علوم روز
183 معرفی سیستم های نوین تفکیک و جمع آوری فاضلاب مؤلفین بهزاد اصغرزاده قوچانی (و دیگران)؛ با همکاری سعیده سعیدی مشهد: بهزاد اصغرزاده قوچانی
184 مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست، آب و فاضلاب انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی و اصطلاحات مؤلفان غلامرضا نبی بیدهندی، حسن هویدی تهران: خانیران
185 مقدمات میکروبیولوژی آب و فاضلاب میترا غلامی، حامد محمدی تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان
186 مقدمه ای بر تصفیه بی هوازی پسابهای صنعتی راهنمایی جهت آشنایی با تصفیه بی هوازی پساب و کاربرد عملی آن در صنعت مؤلفین شاهین محمدنژاد، ناهید صالح ؛ ویرایش عملی و نظارت غلامرضا نبی بیدهندی ؛ (برای) وزارت صنایع و معادن، دفتر امور محیط زیست تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
187 مقدمه ای بر مدیریت فاضلاب صنایع نساجی تألبف محمدتقی قانعیان، زهرا حوائجی تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
188 مکمل 1ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری تهیه کننده معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات
189 مهند1ی فاضلاب: تصفیه، دفع و استفاده مجدد (شرکت متکاف و ادی)؛ مترجمین گروه مترجمین سازمان آب و فاضلاب اصفهان با همکاری حسین مرتضوی ؛ تصحیح ترجمه توسط منوچهر دهقان اصفهان: سازمان آب و فاضلاب اصفهان، کمیته تحقیقات
190 مهندسی آب و فاضلاب تألبف شجاع الدین سیمافر تهران: مبنا
191 مهندسی فاضلاب شرکت مهندسی متکاف و ادی ؛ (تجدید نظر توسط جورج چوبانوگلوس، فرانکلین ال بورتن) ؛ ترجمه احمد ابریشم چی، عباس افشار، بهشید جمشید تهران: مرکز نشر دانشگاهی
192 مهندسی فاضلاب نویسنده جرج چوبانو گلوس ؛ ترجمه ی عبدالرحیم کیا، نادر بزازیه  
193 مهندسی فاضلاب مترجمان: غلامرضا موسوی و (دیگران) تهران: خانیران
194 مهندسی فاضلاب (تصفیه و کاربرد مجدد) تألبف شرکت متکاف و ادی ؛ مترجم محمدرضا نفری تهران: انجمن خوردگی ایران
195 مهندسی فاضلاب ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (‎PhD) مؤلف غلامرضا موسوی، همکاران کامیار یغمائیان، محمدرضا خانی تهران: خانیران
196 مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد شرکت مهندسی متکاف وادی؛ مترجمان غلامرضا موسوی، مهدی فرزادکیا، نعمت اله جعفرزاده تهران: خانیران
197 مهندسی محیط زیست در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی: (آب - فاضلاب - پسماند) مؤلف: محمد فهیمی نیا ؛ به سفارش: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم قم: ابتکار دانش
198 میکرو بیو لوژی آب و فاضلاب تألبف جینی ولرد ؛ ترجمه هوشنگ گودرزی بی جا: اداره کل بهداشت محیط وزارت بهداری
199 میکروبیولوژی نوشته یزدان خردمند شیروان: شیلان
200 میکروبیولوژی آب و فاضلاب تألبف بیژن بینا، حمیدرضا پور زمانی، محمد حسن محمودیان اصفهان: دانش پژوهان برین
201 میکروبیولوژی فاضلاب نوشته گابریل بیتون ؛ ترجمه حسین میرهندی، مهناز نیک آئین تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، معاونت پژوهشی، اداره انتشارات و چاپ
202 میکروبیولوژی فرایندهای تصفیه فاضلاب تألبف احمد سبزعلی، احمد خدادادی، میترا غلامی تهران: پیام خجسته
203 میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب تألبف گاگیک بدلیانس قلی کندی ؛ (برای) موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق تهران: آییژ
204 میکروبیولوژی و کنترل آلودگی آب، هوا و پساب تألبف گیتی امتیازی اصفهان: مانی
205 میکروبیولوژی هاضم های بی هوازی مایکلاچ جراردی ؛ مترجمین محمد ماروسی، مصطفی لیلی تهران: شهرآب: آینده سازان
206 واحدهای عملیاتی و فرآیندی در مهندسی محیط زیست (نوشته تام رنلدز، پل ریچاردز؛ ترجمه ایوب ترکیان، محمدتقی جعفرزاده، سعید مردان) تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشاراتی علمی
207 واژه نامه آب و فاضلاب گردآوری محمد هاونگی مشهد: استاد
208 هیدرولیک سیستم های تصفیه آب و فاظلاب تهیه و ترجمه شرکت مهندسی مشاوره سازه آب شفق تهران: آذر
209 هیدرولیک فاضلابرو و مجاری آصف خلدانی تهران


کتاب , مهندسی , کتاب عمران , کتاب مهندسی عمران , مهندسی , عمران , کتاب های عمرانی , کتاب های مهندسی عمران , فهرست , لیست  , کتاب های مهندسی , کتاب , کتاب ها  , کتابها ,  مهندسی عمران , فهرست کتاب های , لیست  کتاب های , آب و فاضلاب , فاضلاب

 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

فهرست کتاب ها برای آشنایی است و فعلاً از طریق این سایت کتاب فروخته نمی شود.
لطفاً از بخش «نرم افزارهای عمرانی ما» بازدید فرمایید.

جستجوی یک کتاب در سایت

دسته بندی عناوین بخش کتاب های عمرانی

(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
فروش چوب ترمو وود فنلاند
فروش چوب ترمو وود فنلاند
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
شنبه, 02 تیر 1397
noimage
متقاضی کار
(رسته آب / هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی)
شنبه, 02 تیر 1397
noimage
مهندس آماده به کار
(امور اجرایی / مدیریت ساخت، مدیریت و کنترل پروژه)
چهارشنبه, 30 خرداد 1397
تنها دستگاه جدول زنی پیوسته در ایران
تنها دستگاه جدول زنی پیوسته در ایران
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
سه شنبه, 29 خرداد 1397
noimage
نقشه کشی سازه بتنی و محاسبه لیستوفر
(رسته سازه و معماری / سازه و ساختمان)
يكشنبه, 27 خرداد 1397
noimage
جویای کار
(رسته خاک / خاک و پی و ژئوتکنیک)
يكشنبه, 27 خرداد 1397
noimage
بازرگانی کسب و کار
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
سه شنبه, 22 خرداد 1397
ساخت و تولید قالب پلاستیکی و فلزی
ساخت و تولید قالب پلاستیکی و فلزی
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 21 خرداد 1397

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران آموزش و پژوهش ◄ کتاب های مهندسی عمران گروه آب و هیدرولیک فهرست کتاب های مهندسی عمران - فاضلاب