«به نام آفریننده»
يكشنبه, 06 اسفند 1396
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران آموزش و پژوهش ◄ سدهای ایران فهرست سدهای در حال بهره برداری به تفکیک استان ها فهرست سدهای در حال بهره برداری استان آذربایجان شرقی

فهرست سدهای در حال بهره برداری استان آذربایجان شرقی

سدهای ایران - فهرست سدهای در حال بهره برداری به تفکیک استان ها
  
عنوان سد استان شهر رودخانه نوع سد حجم مخزن
سد اربطان آذربایجان شرقی هریس خارج بستر زرنق خاکی غیر همگن 27
سد اردلان آذربایجان شرقی سراب چکی چای خاکی 4.5
سد اشنار آذربایجان شرقی میانه آبراهه اشنار خاکی غیر همگن 1.1
سد الخلج آذربایجان شرقی بستان آباد شهرچای سنگریزه‌ای با هسته رسی 2.5
سد اوغان آذربایجان شرقی هشترود مسیل ایمیشجه خاکی 2
سد ایشلنده آذربایجان شرقی میانه کلامرث چای سنگی 0.5
سد ایمیشجه آذربایجان شرقی هشترود مسیل ایمیشجه خاکی 2
سد آمند تبریز آذربایجان شرقی تبریز سینیخ چای (آجی چای) خاکی غیر همگن 2.4
سد آمند۱ آذربایجان شرقی تبریز آجی چای خاکی با هسته رسی 0.25
سد آمند۲ آذربایجان شرقی تبریز مسیل آمند خاکی با هسته رسی 0.25
سد آونلیق آذربایجان شرقی میانه تیرچای خاکی با هسته رسی 2.45
سد آوین آذربایجان شرقی میانه آوین سنگی 0.05
سد آیدمیر آذربایجان شرقی میانه میانه چای خاکی با هسته رسی 2.25
سد آیدوغموش آذربایجان شرقی میانه آیدوغموش سنگریزه‌ای با هسته رسی 145.7
سد باروق هریس آذربایجان شرقی هریس هورایلی خاکی با هسته رسی 0.15
سد بافتان آذربایجان شرقی سراب ابرغان شاخه آجی چای خاکی غیر همگن 6
سد برنلیق حسینخان آذربایجان شرقی میانه ترک خاکی با هسته رسی 3
سد برنلیق مددخان آذربایجان شرقی میانه کلامرث چای خاکی با هسته رسی 1.2
سد پارام آذربایجان شرقی هریس پارام چای خاکی با هسته رسی 3.6
سد پیره یوسفان آذربایجان شرقی اهر چشمه‌های محلی سنگی 0.4
سد تاجیار سراب آذربایجان شرقی سراب خارج بستر تاجیار خاکی با هسته رسی 4
سد ترکمان چای آذربایجان شرقی میانه مسیل کلور خاکی 0.65
سد توشمنلو آذربایجان شرقی میانه گرمی چای خاکی 1.76
سد تیل آذربایجان شرقی شبستر تیل خاکی با هسته رسی 0.72
سد جهاندیز آذربایجان شرقی میانه کلامرزچای خاکی با هسته رسی 1.7
سد چوخورزمی آذربایجان شرقی مرند زنوزچای خاکی با هسته رسی 0.35
سد حاج همتلو آذربایجان شرقی میانه دیزج چای خاکی با هسته رسی 0.45
سد حسنجانکوه آذربایجان شرقی سراب   خاکی 0.35
سد خرم دره آذربایجان شرقی هشترود   خاکی 0.55
سد خرمالو آذربایجان شرقی هریس مسیل شهسوار سنگی 0.35
سد خرمدرق آذربایجان شرقی هشترود خرمدرق خاکی با هسته رسی 3
سد خوبستان آذربایجان شرقی میانه مسیل خوبستان سنگی 0.3
سد خونیق آذربایجان شرقی اهر قورچی چای خاکی با هسته رسی 1
سد داش اسپران آذربایجان شرقی تبریز چهارشنبه چای خاکی 1
سد زرآباد ورزقان آذربایجان شرقی ورزقان ورزقان چای خاکی با هسته رسی 2
سد زرنکش آذربایجان شرقی میانه   سنگی 0.3
سد زنوز آذربایجان شرقی زنوز زنوز چای سنگریزه‌ای با هسته رسی 6
سد سفیدان عتیق آذربایجان شرقی تبریز چهارشنبه چای خاکی با هسته رسی 0.4
سد سنگرآباد (سنقر آباد) آذربایجان شرقی میانه   خاکی 0.5
سد سهند (قرنقو) آذربایجان شرقی هشترود قرنقو خاکی با هسته رسی 165
سد سوطی آذربایجان شرقی میانه آلمالوچای خاکی با هسته رسی 0.5
سد سوین آذربایجان شرقی میانه چشمه‌های محلی خاکی با هسته رسی 0.8
سد صومعه سفلی آذربایجان شرقی میانه صومعه چای خاکی 0.28
سد صومعه کبودین آذربایجان شرقی میانه کلامرث چای خاکی با هسته رسی 1.4
سد عبدل آباد آذربایجان شرقی سراب وانق چای خاکی 0.25
سد علویان آذربایجان شرقی مراغه صوفی چای خاکی با هسته رسی 60
سد فاضل گلی آذربایجان شرقی سراب آبراهه فاضل گلی خاکی 2
سد فراهیه آذربایجان شرقی میانه   خاکی 0.55
سد قاضی کندی آذربایجان شرقی هشترود مسیل قاضی کندی خاکی همگن 1.2
سد قره آرخاج سراب آذربایجان شرقی سراب سوین چای خاکی غیر همگن 3.5
سد قره صوفی آذربایجان شرقی هشترود آیدوغموش سنگی 0.2
سد قلعه چای عجبشیر آذربایجان شرقی عجبشیر قلعه چای خاکی با هسته رسی 40
سد قیصرق آذربایجان شرقی سراب چکی چای خاکی با هسته رسی 2.8
سد کردکندی آذربایجان شرقی بستان آباد خارج بستر اوجانچای خاکی با هسته رسی 5.37
سد کزرج آذربایجان شرقی میانه کلامرث چای خاکی با هسته رسی 1.5
سد کندوان میانه آذربایجان شرقی میانه دیزج چای خاکی با هسته رسی 1.26
سد که آذربایجان شرقی میانه کلامرزچای خاکی با هسته رسی 0.25
سد گاودوش آباد آذربایجان شرقی سراب خارج بستر آجی چای خاکی با هسته رسی 2.5
سد ماهی آباد آذربایجان شرقی میانه کلامرث چای خاکی 1.3
سد مجیدآباد آذربایجان شرقی اهر   خاکی 0.4
سد مقصودلو آذربایجان شرقی هریس مسیل مقصودلو خاکی با هسته رسی 1.5
سد ملا یعقوب آذربایجان شرقی سراب وانق چای خاکی همگن 3.5
سد ملاجیق آذربایجان شرقی هشترود شورچای (شاخه قرنقو) خاکی غیر همگن 10
سد ملک کیان آذربایجان شرقی تبریز سعید آباد خاکی با هسته رسی 9.9
سد منیق آذربایجان شرقی هریس   خاکی 0.45
سد مونق آذربایجان شرقی میانه کلامرث چای خاکی با هسته رسی 2.25
سد نهار کندی آذربایجان شرقی اهر علیرضا چای خاکی 0.4
سد نهند آذربایجان شرقی تبریز نهند چای خاکی با هسته رسی 24
سد نوروزآباد میانه آذربایجان شرقی میانه قاضی لو سنگریزه‌ای با هسته رسی 2.5
سد هفت چشمه آذرشهر آذربایجان شرقی آذرشهر چخ چای - قلعه چای خاکی 0.25
سد وانق علیا آذربایجان شرقی سراب وانق علیا خاکی 1
سد ورقه آذربایجان شرقی هشترود شورچای (شاخه قرنقو) خاکی با هسته رسی 1
سد یالقوزآغاج میانه آذربایجان شرقی میانه یالقوز آغاج خاکی با هسته رسی 1.7
سد ینگجه آذرشهر آذربایجان شرقی آذرشهر آذرشهر چای خاکی غیر همگن 2.5
سد ینگجه۱ هریس آذربایجان شرقی هریس ینگجه چای خاکی با هسته رسی 1
    
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

سدهای بی حاصل (نظر سنجی)

مهم ترین عامل ساخت سدهای بی حاصل در کشور کدام است؟

فشارهای سیاسی بر دستگاه های اجرایی از سوی (مثلاً) نمایندگان مجلس - 37.9%
مفید جلوه دادن طرح از سوی شرکت های مشاور - 14.2%
تلاش دستگاه های اجرایی برای هزینه کردن اعتبارات حتی به شکل غلط - 18.5%
فشارهای اجتماعی مردم - 3.7%
تعداد سدهای بی حاصل بسیار اندک است (نباید چنین پرسشی مطرح شود) - 25.6%
می توانید نظر مشروح خود را ذیل نظر سنجی وارد کنید.

شمار آراء: 520
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:23

جستجوی یک سد در سایت

تعداد سدهای کشور (نظر سنجی)

تعداد سدهای ساخته شده و در دست اجرا در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیش از حد نیاز کشور است - 26.9%
متناسب است اما تعدادی از سدها نباید احداث می شدند - 24.2%
هنوز با نیاز کشور فاصله دارد - 48.7%

شمار آراء: 661
این نظرسنجی به پایان رسیده است. on: 05 اسفند 1396 - 11:33

دسته بندی عناوین بخش سدهای ایران

(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
آموزش آباکوس کاربردی در عمران-سازه توسط دانشجوی ارشد خواجه نصیر
آموزش آباکوس کاربردی در عمران-سازه توسط دانشجوی ارشد خواجه نصیر
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش سازه و معماری)
جمعه, 04 اسفند 1396
noimage
استخدام
(رسته راه و نقشه برداری / راهسازی و ترافیک)
پنجشنبه, 03 اسفند 1396
جویای کار مهندس عمران کارشناس ارشد راه وترابری
جویای کار مهندس عمران کارشناس ارشد راه وترابری
(رسته راه و نقشه برداری / راهسازی و ترافیک)
پنجشنبه, 03 اسفند 1396
noimage
درخواست همکاری
(رسته سازه و معماری / معماری و شهرسازی)
سه شنبه, 01 اسفند 1396
noimage
تانکر سازی و سیلو سیمان نو ودست دوم
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
يكشنبه, 29 بهمن 1396
انجام كار
انجام كار
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
پنجشنبه, 26 بهمن 1396
noimage
جویای کار با 25 سال سابقه اجرایی عمرانی
(امور اجرایی / متره، صورت وضعیت، اسناد مناقصه)
دوشنبه, 23 بهمن 1396
noimage
تدریس برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Proejct و Primavera
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / سایر دروس)
يكشنبه, 22 بهمن 1396

سد , سدسازی , مهندسی سدسازی , سد خاکی , سد بتنی , سد قوسی , سد وزنی , سد ذخیره ای , سد تغذیه ای , سد تأخیری , لیست سدهای ایران , فهرست سدهای ایران , فهرست سدهای اجرایی , لیست سدهای اجرایی , لیست سدهای مطالعاتی , فهرست سدهای در حال بهره برداری , سدهای اجرایی , سدهای مطالعاتی , سدهای در حال بهره برداری , سدهای اجرایی کشور , سدهای مطالعاتی کشور , سدهای در حال بهره برداری کشور


شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران آموزش و پژوهش ◄ سدهای ایران فهرست سدهای در حال بهره برداری به تفکیک استان ها فهرست سدهای در حال بهره برداری استان آذربایجان شرقی