«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 22 آذر 1396
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای حداقل 3 پایه یک

شرکت های پیمانکاری دارای حداقل 3 پایه یک

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1 آرمان نصر آذربایجان قدرت احمدزاده زمهریر رتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار کشاورزیرتبه پنج کاوش های زمینیرتبه پنج صنعت و معدن
2 آهاب محمد اعلائی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری
3 احداث علی آقابابا رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدن
4 بین المللی ارسا ساختمان علی ابوالحسنی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه پنج تأسیسات و تجهیزات
5 بین المللی پتروتک سان سیف اله ابراهیمی رتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه صنعت و معدنرتبه سه آب
6 پایندان محمودرضا اکبری رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزات
7 پرهون طرح سیف اله نجفی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار راه و ترابری
8 پیشگامان فن اندیش تهران سید محمد علی موسوی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه سه آبرتبه پنج نیرورتبه پنج راه و ترابری
9 پیمانکاری تامین برق و آب ایران (تابیران) اصغر اللهویردی زاده
رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نیرورتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
10 توسعه ساختمان و راه عباس غفاری رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری
11 توسعه منابع آب و انرژی حبیب الله براتی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
12 توسعه و عمران باتیس نادر راجی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه دو راه و ترابری
13 جنرال مکانیک عبدالحسین بیگدلی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری
14 جهاد نصر خراسان غلامرضا زعیمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
15 جهادنصرزنجان احمد پیری رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
16 جهادنصریزد سید حسن صفوی رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه کشاورزیرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
17 جهان کوثر محمود رضائیان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج کشاورزی
18 چکاد جنوب کرامت اله علیزاده رتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
19 چیلکو پرویز بهرامی راد رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
20 دی علی درویش رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
21 دیداس محمد امیرزاده رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار نفت و گاز
22 راهسازان و ساختمان هنزا اشکان ناظمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج آب
23 راهسازی و عمران ایران جلال بهرامی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
24 ریبار احمد فرزاد منش رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک راه و ترابریرتبه پنج ساختمان و ابنیه
25 ژالکه علیرضا فرامرزی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج آب
26 ژرف کار جم مجید عامری ومکانی رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نفت و گازرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج کشاورزی
27 ساب نیرو غلامرضا کیوانلو رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار کاوش های زمینیرتبه چهار راه و ترابری
28 ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی غلام رضا عادل زاده رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابری
29 ساختمانی انهار مسعود معظمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
30 ساختمانی بتن عرشه امیر رضا راتق رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
31 ساختمانی پاوان احمد خرازی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزات
32 ساختمانی حران راه علی دهبان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری
33 ساختمانی سکاف کامبیز صالحی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه دو صنعت و معدنرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
34 ساختمانی صالحکاران سپاهان مصطفی نداف سیچانی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز
35 ساختمانی کشش احمد وکیلی ندوشن رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گاز
36 ساختمانی کومار جواد محمد بیگی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نفت و گازرتبه پنج راه و ترابری
37 ساختمانی گسترش صنایع ایرانیان مانا بیژن سرانجام رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو آبرتبه سه راه و ترابری
38 ساختمانی مولدینگ اشکان خدابنده لو رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آب
39 ساختمانی و مهندسی گوپله محمد نبی گوهرگانی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه راه و ترابریرتبه پنج نیرورتبه پنج نفت و گاز
40 ساختمانی و مهندسی میسان فرامرز نصر رتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه سه نیرورتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
41 سازه پاد تهران احمد میرنژادجویباری رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه سه نیرورتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
42 سازه های آبی ناصر ژیانی هروان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
43 سازه های صنعتی آذران حسین اکبری تیرآبادی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه سه آبرتبه پنج نیرو
44 سامان محیط ناصر مجیبیان رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آب
45 سدوعمران پارس گستر سعید راکعی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرورتبه پنج صنعت و معدن
46 سمندیس سیدابراهیم طاهری رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج راه و ترابری
47 صنایع آذرآب عبدالعزیز هدایت رتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو
48 صنعتی و بازرگانی صنام امیرهوشنگ مهرآراء رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک ارتباطاترتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نیرورتبه سه نفت و گازرتبه چهار راه و ترابریرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج آب
49 صنعتی و مهندسی استیم علیرضا پرهیزکار رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار صنعت و معدنرتبه پنج نیرو
50 فنی و مهندسی طرح و بازرسی سید حمید رضا طباطبائی
رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو نیرو
51 گروه بین المللی آبادراهان پارس قباد چوبدار رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک راه و ترابریرتبه سه آبرتبه سه تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج نیرو
52 گروه مپنا عباس علی آبادی رتبه یک نیرورتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزات
53 مجتمع صنایع قائم رضا رضا یزدخواستی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نفت و گازرتبه پنج نیرو
54 مجتمع عمرانی ایرانشهر محسن نواب لاهیجانی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه صنعت و معدنرتبه پنج آب
55 معدنی آهن آجین حمید رضا امیریان رتبه یک کاوش های زمینیرتبه یک صنعت و معدنرتبه یک آبرتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج راه و ترابری
56 مهندسی آب و خاک علیرضا حقیقی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج کشاورزی
57 مهندسی ایران ارتباط فتح اله نجابت رتبه یک نفت و گازرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه سه ساختمان و ابنیهرتبه چهار تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
58 مهندسی تارا اردشیر طهرانی زاده رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج ساختمان و ابنیهرتبه پنج نفت و گاز
59 مهندسی لوله پی گستر نعمت اله عبادی رتبه یک نفت و گازرتبه یک ارتباطاترتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار ساختمان و ابنیهرتبه پنج آبرتبه پنج راه و ترابری
60 مهندسی و ساختمان تیو انرژی مجید فتحی جوزدانی رتبه یک صنعت و معدنرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه چهار آب
61 مهندسی و ساختمانی بونیز سازه خلیل ممتازجهرمی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه سه نیرورتبه پنج صنعت و معدن
62 مهندسی و نصب محورسازان نصراله منتظری رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک نفت و گازرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه پنج صنعت و معدن
63 مهندسین عمران مارون محمد علی حبیب اگهی رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه دو تأسیسات و تجهیزات
64 نصر اصفهان رحمن حسن پور اصفهانی رتبه یک آبرتبه یک راه و ترابریرتبه یک تأسیسات و تجهیزاترتبه دو ساختمان و ابنیهرتبه دو کشاورزیرتبه پنج صنعت و معدنرتبه پنج نفت و گاز
65 نیمرخ محمد باقر حدادزاده هندو رتبه یک ساختمان و ابنیهرتبه یک آبرتبه یک راه و ترابری
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

پیمانکاران 96
فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
آسانسور و پله برقی
آسانسور و پله برقی
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 20 آذر 1396
noimage
تبلیغات
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
دوشنبه, 20 آذر 1396
همکاری درزمینه نقشه برداری
همکاری درزمینه نقشه برداری
(رسته راه و نقشه برداری / نقشه برداری)
يكشنبه, 19 آذر 1396
noimage
مرکز تخصصی معماری
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
يكشنبه, 19 آذر 1396
تدریس خصوصی کلیه دروس عمران توسط فوق لیسانس عمران دانشگاه شریف
تدریس خصوصی کلیه دروس عمران توسط فوق لیسانس عمران دانشگاه شریف
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش سازه و معماری)
پنجشنبه, 16 آذر 1396
قیچی خم و برش میلگرد تا قطر 32
قیچی خم و برش میلگرد تا قطر 32
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 13 آذر 1396
کار
کار
(رسته سازه و معماری / سازه و ساختمان)
يكشنبه, 12 آذر 1396
noimage
تدریس خصوصی و عمومی
( / تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران)
چهارشنبه, 08 آذر 1396
پیمانکاران 96

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

برای مشاوره و آگاهی از نحوه خرید اطلاعات شرکت ها از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما پرسش های خود را مطرح فرمایید.
 *** راهنمای خرید اطلاعات پیمانکاران ***

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای حداقل 3 پایه یک