«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 02 خرداد 1397
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته

شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1 راه و ساختمان بلند طبقه فريبرز اسلامي خوزاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزات
2 آذرسيماب فرخ هاشم زاده فرهنگ پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گاز
3 گاما مهرداد مترجمي خداداد پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدن
4 جنوب سازه محمدرضا دهقان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابري
5 اوکسين صنعت عليرضا احمدخانيها پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيرو
6 آهاب محمد اعلائي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن
7 دي علي درويش پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن
8 صدور خدمات فني ومهندسي سابيربين الملل بهروز ابراهيمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کاوش هاي زميني
9 توسعه و عمران باتيس نادر راجي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه دو راه و ترابري
10 ديداس محمد اميرزاده پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گاز
11 مهندسي آب و خاک عليرضا حقيقي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کشاورزي
12 ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا بيژن سرانجام پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه سه راه و ترابري
13 مسکن و عمران قدس رضوي محمد رضا رئيسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه پنج نفت و گاز
14 ابنيه فني تهران جمشيد خليل زاده نقنه پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه پنج آب
15 ايستابتون نصراله هاشم دباغيان پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه کشاورزي
16 چکاد جنوب کرامت اله عليزاده پايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري
17 مهندسي تارا اردشير طهراني زاده پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
18 ساختماني ساردو حسام بهزادان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه دو آبپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گاز
19 مهندسي و ساختماني بونيز سازه خليل ممتازجهرمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نيروپايه پنج صنعت و معدن
20 مجتمع عمراني ايرانشهر محسن نواب لاهيجاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدنپايه پنج آب
21 مجتمع صنايع قائم رضا رضا يزدخواستي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نفت و گازپايه پنج نيرو
22 چاوش راه بنا رضا قدوسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نفت و گازپايه پنج آب
23 بين المللي خلخال دشت فرهاد کرمي پايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج آبپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
24 پاياب کوثر غلامعباس زيبائي پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
25 ريگ بتن آقا مهران کياني پايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابري
26 معدني آهن آجين حميد رضا اميريان پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري
27 مهندسي گرانسا پارس سيد غلامعباس جمشيدي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گاز
28 صنعتي و مهندسي استيم عليرضا پرهيزکار پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار صنعت و معدنپايه پنج نيرو
29 ساب نيرو غلامرضا کيوانلو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار کاوش هاي زمينيپايه چهار راه و ترابري
30 توسعه خدمات زيربنايي پارس صبا شفيعي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
31 ساختماني کومار جواد محمد بيگي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
32 ساختماني انهار مسعود معظمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
33 چيلکو پرويز بهرامي راد پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
34 ژالکه عليرضا فرامرزي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج آب
35 راهسازان و ساختمان هنزا اشکان ناظمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
36 پيمانکاري تامين برق و آب ايران (تابيران) اصغر اللهويردي زاده شيخلو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
37 سمنديس سيدابراهيم طاهري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
38 فني و ساختماني کانيو منصور حيدري پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج کاوش هاي زمينيپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
39 پياب سازه گستر علي عباسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه پنج صنعت و معدن
40 مهندسي و ساختماني پناه صنعت پارت شهرام غياثي مقدم پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابريپايه پنج آب
41 نيرپارس بهروز جباري پايه يک نفت و گازپايه دو نيروپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن
42 جهاد نصر فارس حبيب شکيبائي پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه چهار کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
43 مهندسي عمراب فرزين مهديار پايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نفت و گازپايه چهار صنعت و معدن
44 مهندسي سبز آشيان آپادانا سيدمجيد رضوي الغروي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
45 مهندسي کنترل قدرت منصور پيام پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
46 سماسد کامران طهماسبي گندمکاري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
47 ساختماني سنگتاش مسعود اورنگي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
48 ساختماني کتام گستر محمد قفلگري جداري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج آب
49 راديرا محمود جنيدي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج آب
50 ساختماني گيلبان سيد يوسف اسمعيلي طاهر گورابي پايه يک آبپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کشاورزي
51 ساختماني کشش علي وکيلي ندوشن پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه دو راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گاز
52 عمران آذرستان آرين زورچنگ پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گاز
53 پاراوان گستر شمال رضا ابراهيم زاده پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه سه آبپايه پنج نفت و گاز
54 پارس کيهان مصطفي رضائي ساروي پايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه پنج صنعت و معدن
55 صنعت زمان سعيد منوچهريان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه چهار راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن
56 سلارمالاکان مرتضي معلميان اصفهاني پايه يک نفت و گازپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
57 تامکار محمد رضا برکتين پايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
58 رژين صنعت صغري قاسمي پايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
59 آذر قلعه تبريز بختيار مهماني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
60 ساختماني فراراه قم رضا فرمانيان آراني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
61 جهاد نصر کوثر احمد گائيني پايه يک آبپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه پنج تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کشاورزي
62 ساختماني بتن و ماشين قدس رضوي عباس شيرمحمدي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج آب
63 کازه علي احمدي پايه يک نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه چهار صنعت و معدن
64 جهادنصرکردستان اردشير معتمدوزيري پايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
65 بين المللي فرآيند انرژي و مديريت محمد تقي آل شيخ پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
66 سازه صنعت کاران سيد ابوطالب رضوي اسفلي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو صنعت و معدنپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
67 ساختماني کوا سيدباقر سيدي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
68 ساختماني وزان ابراهيم خادم احمدآبادي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
69 ساز آب کيان پاد علي صبري پايه يک آبپايه دو کاوش هاي زمينيپايه دو راه و ترابريپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
70 تعاوني صنعتي فني مهندسي و مشاوره اي 427 سگال آذر مجيد پورشريفي پايه يک آبپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
71 پايندآب کوشا غلا مرضا سفيد گر نائيني پايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه دو کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
72 تاسيساتي ساختماني زيدون کوش نصراله خادمي پايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نفت و گازپايه سه آبپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
73 توسعه سيلوها سعيد غلامي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گاز
74 نيک پي سراي ايرانيان اميرمصطفي دادرس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گاز
75 سهند سازه البرز مجيد محمدزاده پايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج آب
76 ساختماني تاسيساتي سيال ارسال شرق سيد محسن ضيائي پايه يک نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابريپايه چهار آبپايه پنج نيرو
77 پيمانکاري پيماب فريد اجلالي پايه يک آبپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
78 تلاشگران نصر سازه پايدار سيف اله صمدخواه پايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
79 زلال ايران اميرمنصور عطائي پايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
80 جهادنصرتهران عليرضا زواره پايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه چهار کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدن
81 مهندسي الماتکو مجتبي قره داغي پايه يک نفت و گازپايه يک ارتباطاتپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نيرو
82 عمران گستر جهاد نصر جواد امامي پايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه چهار کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
83 کاوشگران نصر بافق محمدرضا جعفري سيريزي پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک راه و ترابريپايه سه آبپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدن
84 ساختماني سکوکار جواد هادي پور پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه چهار راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدن
85 صنايع فلزي کوشا محمد حسين مسگر بنفش تپه پايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو صنعت و معدنپايه دو نفت و گازپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نيرو
86 گسترش آهن راه سعيد حق دين پايه يک راه و ترابريپايه دو ارتباطاتپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نيرو
87 ساختماني آبکند محمد صادقي گيوي پايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
88 بين المللي توسعه و مهندسي پارس سيد مرتضي امامي پايه يک نفت و گازپايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
89 گامرون صنعت ابوالحسن شريعت زاده پايه يک آبپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
90 توسعه انر‍ژي پتروالکتريک مرتضي سالاري پايه يک نفت و گازپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج آب
91 گزکوه اردوان حسن زاده پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو نفت و گازپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
92 مهندسي شفاب وحيد شهبا پايه يک آبپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
93 اسسکو سعيد کلباسي انارکي پايه يک نيروپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
94 گارنو مسعود کريمائي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
95 راه و ساختمان سيپورت اسماعيل حشمتي افشار پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدنپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
96 آرمه نو مجيد ابريشمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
97 شباهنگ وحدت آرش شيخ زاده پايه يک نفت و گازپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري
98 عمران سيرت محمد رضا خادمي پايه يک راه و ترابريپايه سه نفت و گازپايه چهار آبپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
99 آريا رود پارس علي اصغر رخشان پايه يک آبپايه سه راه و ترابريپايه چهار نفت و گازپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
100 توسعه نيرو سعيد سراجي پايه يک نيروپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
101 ساختماني تيراژ شاهوردي فرنيا پايه يک راه و ترابريپايه سه کاوش هاي زمينيپايه سه آبپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
102 خاورخاک محمد آقا معزي پايه يک آبپايه سه راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
103 بنيان بتن عليرضا اکرمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
104 عمراني و صنعتي پارس بناي صدر اسد اله اقدسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
105 سرمدسازان ساتراپ حسن اسفنديار پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج آب
106 تاسيساتي وساختمان ميان رودان حسن خادمي پايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
107 سيويل دز عبدالعظيم گلچين پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
108 ساختماني و تاسيساتي دشت بهساز محمدتقي خزاعي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو نفت و گازپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
109 ساختماني وتاسيساتي سرندگلوبال فرشيد احمديان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج راه و ترابري
110 جهاد نصر سيستان و بلوچستان سيداحمد لاله ئي پايه يک راه و ترابريپايه سه آبپايه چهار کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
111 ساختماني پيکرنهاد حميد محمدي جمالي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
112 بارژ اکبر رحيمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج آب
113 رکيندژ اسدالله احمدي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
114 بستاب بنا خسرو وکيل رعيت پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
115 بهساز جنوب سيد محمدرضا حسيني طباطبائي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
116 راه و ساختماني و عمراني بتن آذر افشين شهرام فر پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
117 صنعت سازه ليان محمد لک پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابريپايه چهار آبپايه پنج نفت و گاز
118 خاک کوب اسداله جعفري پايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
119 ناوديس راه جمشيد شيخ اکبري پايه يک راه و ترابريپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه چهار آبپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
120 شرکت تعمير و نگهداري انتقال نيروي خوزستان سعيد گرامي پايه يک نيروپايه سه ارتباطاتپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
121 رهستان حبيب اله جهانيان پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه سه نفت و گازپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
122 شايگان مهر آپادانا داريوش يعقوبوند پايه يک آبپايه سه کشاورزيپايه چهار راه و ترابريپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
123 مهندسي گيشاخشت علي عبدالخاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
124 سارال عبيداله مورکي پايه يک آبپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج راه و ترابري
125 آذر اتفاق داود قديمي سرند پايه يک آبپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج راه و ترابري
126 فراگستر بيستون علي فتوره چي پايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نيروپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
127 توليدي کولر هوايي آبان شيراز رضا خيري ديزجي پايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو صنعت و معدنپايه چهار نيروپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
128 ساختماني بالار نصب رشت علي مهرپوردارستاني پايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نفت و گازپايه سه آبپايه پنج راه و ترابري
129 ساختماني شرق سازه کوير منصور بي شمار پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
130 ساختماني ميشو سعيد کاهن پايه يک ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
131 مهندسين ساختماني فرياب جنوب احمدعلي قدک زاده پايه يک ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
132 راه و ساختمان مخروط کار حميد شمس پايه يک ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
133 سيويل آسين جواد شاه حسيني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
134 ساختماني عقيق سازه گستر سيدمهدي منوري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
135 فني مهندسي سيف بنا محمد ولايتي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج کاوش هاي زمينيپايه پنج نفت و گاز
136 وريج محمدرضا ايراني شاد پايه يک ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
137 سازه اهواز فريدون گلشني پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
138 مهندسي الکتريکوم سيد احمد مشکوة السادات پايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو ساختمان و ابنيهپايه چهار نيروپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج آب
139 پاوان ساخت پارس احمد طباطبائيان نيم آورد پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
140 راه وساختمان پيرو بنا رامبد پيرو پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
141 روند محمود باغبان اورندي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه چهار آبپايه چهار راه و ترابريپايه پنج مرمت آثار باستانيپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
142 سايبر صنعت فرخ طايفي پايه دو نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
143 توکا بتن شهرام رضائي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه چهار راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
144 شرکت ساختماني و تاسيساتي آگور مجيد نظري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه چهار راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
145 عمران سازه گستر عليرضا بهرامي پايه دو آبپايه سه نفت و گازپايه چهار راه و ترابريپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
146 ايران کارت جهانبخش خواجه علي پايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدنپايه چهار نيروپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج آب
147 آرمان صنعت تدبير انديش مجيد مهدي پور حديقه پايه دو صنعت و معدنپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نيروپايه پنج کاوش هاي زمينيپايه پنج نفت و گاز
148 آريانيرو مهدي حيدرزاده طاري پايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه چهار نفت و گازپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نيرو
149 مهندسين پليگون سازه بهاره تابنده پايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه چهار نفت و گازپايه پنج نيرو
150 توسعه عمران مکران نعمت اله نجفي پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
151 وصال کنترل جعفر محمدزاده ننه کران پايه دو نفت و گازپايه سه صنعت و معدنپايه چهار ارتباطاتپايه پنج نيروپايه پنج آب
152 آماد گستر اروند بابک کريمي پايه دو نفت و گازپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
153 انديشه نوسازان تهران شهرام ناصري پايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه چهار آبپايه پنج نفت و گاز
154 مهندسي توسعه وسازندگي سداد محمد حيدري پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گاز
155 چال منار خوزستان اکبر صادقي حسنوند پايه دو آبپايه سه نيروپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج کشاورزي
156 حسنا سازه غرب بابک حجازي پايه دو آبپايه سه نفت و گازپايه چهار کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
157 قدرت اعتماد داور اسدي پايه دو نفت و گازپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري
158 بيستون کسري محمود بيستوني پايه دو راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
159 سازه تبريز فرطوس موسوي پايه دو آبپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
160 سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد علي افخمي عقدا پايه دو راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه کاوش هاي زمينيپايه پنج آبپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
161 آنا صنعت آسيا حسين رضاپور پايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نيروپايه سه نفت و گازپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدن
162 مجذوب سازه خوزستان سيد عليرضا مرعشي نيا پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه نفت و گازپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
163 راسک پرويز حداديان پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
164 گروه صنعتي رسم آرا سيدکاظم اعتصامي پايه دو نيروپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
165 سماگستربناي تهران حميد کاوياني مقدم پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه نفت و گازپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
166 اورين پايه پيمان نيکوفر پايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
167 کاردان بهساز غرب مصطفي بابکري پايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گازپايه پنج ساختمان و ابنيه
168 سرچنارراه فاروق صيادي پايه دو راه و ترابريپايه چهار آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
169 انبوه گستر نصر ابوالقاسم محي الديني اناري پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج مرمت آثار باستاني
170 سازه هاي مرتفع آريا اميد هلالي قشلاقي پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نيرو
171 عمران وآبادي شايان مهر مهدي محمدخاني بيدسرخي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
172 منجي کار جنوب شمس اله قنواتي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
173 ساختماني هريسون جواد خوانساري پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
174 ساري قميش اردبيل فرشيد حريري اردبيلي پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
175 فني مهندسي صنايع بين الملل آذر پارسا پارسيان مهدي سلسبيل پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
176 هميار سازه توس احمد يزدان پناه پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج کشاورزي
177 بتن سازان دهدشت جليل کياني پور پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گاز
178 مهندسي پيشتازان بردين ايمان سليماني دشتکي پايه سه نيروپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گاز
179 راه آفرين مينو غلامرضا رهنماي نودهي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج کشاورزي
180 فراسازه دج کاوان عليرضا رزاقي فرد پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
181 پارس اواي پارت شهاب توماني پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
182 مهندسين توانا صنعت و عمران علي تسليمي پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج آب
183 قوس بتن سپاهان محمدرضا عظيمي يانچشمه پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
184 شرکت رهساز نماي يزد سيدمحمدکاظم حسيني پايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج راه و ترابريپايه پنج مرمت آثار باستاني
185 مهندسي پرساپي محمود رضا کريمي حصاري پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
186 شينا سازه سنندج صائب عطائي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه چهار آبپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
187 ستخر فريد عرب زاده پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گازپايه چهار راه و ترابريپايه پنج آب
188 فني مهندسي بهساخت فراز جنوب داريوش راستي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نفت و گازپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج راه و ترابري
189 پژوهش راهسازان پيمان حيدري سورشجاني پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
190 آرمه بتن پاياب محمود عزيزي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
191 ساختماني و تاسيساتي و راهسازي تموج کيهان صادق وزيري پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج ارتباطاتپايه پنج راه و ترابري
192 آرک بتون فرامرز هوشنگي پايه سه آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
193 ابنيه فني شاهين امين شاهين رفيع زاده پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
194 ساختماني تاسيساتي بالياي شمال روزبه پيروزنيا پايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گازپايه چهار آبپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج راه و ترابري
195 اسکان سازه گروهه علي اخگري پايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
196 فني مهندسي و بازرگاني نارين صنعت آريا محمد آوات محمدي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار نيروپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
197 وطن يولاري عليرضا سليماني پايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
198 مهار شالوده حسن طهراني پايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آبپايه پنج مرمت آثار باستاني
199 مهندسي خدماتي توسعه گستر صحراي بازلانه مهربان عطائي چره پايه چهار آبپايه چهار راه و ترابريپايه چهار کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

پیمانکاران 96
فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
تعمیرات بچینگ پلانت
تعمیرات بچینگ پلانت
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397
noimage
استخدام کارآموز
(رسته سازه و معماری / سازه و ساختمان)
شنبه, 29 ارديبهشت 1397
noimage
متقاضی امور اجرایی دفتر فنی و نقشه برداری در سد،راهوباند،ساختمان
(رسته راه و نقشه برداری / نقشه برداری)
جمعه, 28 ارديبهشت 1397
انجام صورت وضعیت ومتره
انجام صورت وضعیت ومتره
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397
noimage
مهندس سه سال سابقه
( / دعوت به همکاری از مهندسان عمران)
سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397
کف کاذب طرح سولوفلکس لگراند فرانسه
کف کاذب طرح سولوفلکس لگراند فرانسه
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
يكشنبه, 23 ارديبهشت 1397
تدریس کلیه دروس عمران و سازه های هیدرولیکی
تدریس کلیه دروس عمران و سازه های هیدرولیکی
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش آب و هیدرولیک)
شنبه, 22 ارديبهشت 1397
تدریس دروس عمران
تدریس دروس عمران
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / سایر دروس)
شنبه, 22 ارديبهشت 1397
پیمانکاران 96

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

برای مشاوره و آگاهی از نحوه خرید اطلاعات شرکت ها از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما پرسش های خود را مطرح فرمایید.
 *** راهنمای خرید اطلاعات پیمانکاران ***

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 5 رشته