«به نام آفریننده»
شنبه, 02 تیر 1397
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته

شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته

ردیفنام شرکتمدیر عاملصلاحیت ها
1 مهندسي نصب و نگهداري کارخانجات صنايع پتروشيمي ايرج مسروري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزات
2 ماشين سازي اراک خسرو غفاري پايه يک نيروپايه يک نفت و گازپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه صنعت و معدن
3 بين المللي پتروتک سان سيف اله ابراهيمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آب
4 تناوب ايوب حاجي وليزاده شبستري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک نفت و گازپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
5 تام ايران خودرو مظفر اعواني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نيروپايه يک صنعت و معدنپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو نفت و گازپايه دو راه و ترابري
6 ناورود علي شيعه بيگي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه پنج صنعت و معدن
7 تکنيک عليرضا کامزا پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه نفت و گازپايه چهار صنعت و معدن
8 ساختماني سکاف کامبيز صالحي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه دو صنعت و معدنپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج آب
9 مشيران محمد شريف زاده پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک صنعت و معدنپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابريپايه پنج نفت و گاز
10 گروه بين المللي آبادراهان پارس قباد چوبدار پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه پنج نيرو
11 ساختماني و مهندسي گوپله محمد نبي گوهرگاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
12 مهندسين عمران مارون محمد علي حبيب اگهي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
13 توسعه منابع آب و انرژي سيد ناصر تقدمي سرابي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
14 جهان کوثر محمود رضائيان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
15 ساختماني کولهام حسن احمدي پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج صنعت و معدن
16 راهسازي و عمران ايران جلال بهرامي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
17 سدوعمران پارس گستر سعيد راکعي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
18 جهادنصرزنجان احمد پيري پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
19 جهاد نصر خراسان غلامرضا زعيمي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
20 پارس تکنو علاءالدين سادات باريکاني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
21 سازه هاي آبي ناصر ژياني هروان پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
22 جهاد نصر استان مرکزي علي شجاعي پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه يک کشاورزيپايه دو ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
23 پورنام بهزاد مهدي پور پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن
24 زيباکومه سازمازندران علي محمد خورشيدي ميانائي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه دو آبپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
25 ساختماني ماگما احمد نعمتي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
26 فاطر کوثران جنوب ساعد عابدي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه دو صنعت و معدنپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار نفت و گازپايه پنج آب
27 جهاد نصر حمزه غلامرضا اميني پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه سه کشاورزيپايه پنج نفت و گاز
28 ساختماني کندوان پارس سيدمحمدحسن صاحب الزماني پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه دو آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
29 ساختماني و تاسيساتي لقمانکار سعدي حسامي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
30 جهاد نصر همدان حميد رضا فرخ زادي پايه يک آبپايه يک راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار کشاورزيپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
31 تکوين صنعت منوچهر بهاران پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک نفت و گازپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار صنعت و معدنپايه چهار آبپايه پنج نيرو
32 مهندسي لوله پي گستر نعمت اله عبادي پايه يک نفت و گازپايه يک ارتباطاتپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه سه ساختمان و ابنيهپايه پنج آبپايه پنج راه و ترابري
33 ساختماني چويل ايذه علي باز کاوسي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک راه و ترابريپايه سه نفت و گازپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج آب
34 مهندسي ساختماني فرازصنعت محمدرحيم اميري پايه يک صنعت و معدنپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
35 آبادراهان دشتي حسين عظيميان پايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه دو آبپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
36 گسترش صنعت ايران حميد آزادسرو پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه دو آبپايه سه صنعت و معدنپايه پنج نفت و گازپايه پنج راه و ترابري
37 گسترش خطوط انرژي ايران محمد يوسف شمالي پايه يک نفت و گازپايه دو صنعت و معدنپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار آبپايه پنج نيرو
38 طوس مسير جواد عرفانيان پيوندي طوسي پايه يک کاوش هاي زمينيپايه يک راه و ترابريپايه دو آبپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج نيروپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
39 کران دريا محمد مهدي بابائي پايه يک آبپايه دو راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار کاوش هاي زمينيپايه چهار نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
40 خاک وسنگ غلامرضا غلامي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک کاوش هاي زمينيپايه دو آبپايه سه راه و ترابريپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج صنعت و معدن
41 رامان داريوش ياري پايه يک راه و ترابريپايه دو ساختمان و ابنيهپايه سه آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نيروپايه پنج صنعت و معدن
42 الماس راه جنوب احمد آلبوناصر پايه يک آبپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه راه و ترابريپايه چهار نفت و گازپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار کشاورزي
43 ساختماني کلبه سازان عمران البرز حسين حبيبي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج صنعت و معدنپايه پنج نفت و گاز
44 شارپي مشهد علي واسعي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه آبپايه سه راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
45 مهندسي و ساختمان پي چين عليرضا لاهيجي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه يک تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار صنعت و معدنپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
46 راه و ساختمان عماد عادل ايرج عسگري حسنوند پايه يک کاوش هاي زمينيپايه دو صنعت و معدنپايه دو راه و ترابريپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج آبپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
47 ساختماني بهساز بلند پايه امير سجاد مصطفوي پايه يک ساختمان و ابنيهپايه دو تأسيسات و تجهيزاتپايه سه راه و ترابريپايه چهار آبپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
48 دشت دناي جنوب فربد فرهادي پايه يک آبپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه چهار راه و ترابريپايه چهار کشاورزيپايه پنج نفت و گازپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
49 صالح سازغرب کارون عبدالله واعظي پايه دو آبپايه دو راه و ترابريپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار ساختمان و ابنيهپايه پنج نفت و گازپايه پنج کشاورزي
50 خاطر افروز بختياري مجيد خسروي هفشجاني پايه دو آبپايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه چهار راه و ترابريپايه پنج نيروپايه پنج نفت و گاز
51 گلال راه جنوب اکبر آريامنش پايه دو آبپايه سه راه و ترابريپايه چهار نفت و گازپايه چهار کشاورزيپايه پنج ساختمان و ابنيهپايه پنج تأسيسات و تجهيزات
52 عمران پويش کردستان محمدنبي حسيني پايه دو راه و ترابريپايه سه ساختمان و ابنيهپايه چهار آبپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج نفت و گازپايه پنج ارتباطات
53 اقليم ياب زاگرس سعيد ايلخاني پور پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه سه آبپايه چهار نفت و گازپايه چهار تأسيسات و تجهيزاتپايه پنج راه و ترابري
54 مهندسي برق تهران(برق آرا) سيد حسين اسماعيلي زکي پايه سه ساختمان و ابنيهپايه سه نيروپايه سه تأسيسات و تجهيزاتپايه سه کشاورزيپايه پنج نفت و گازپايه پنج آب
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

پیمانکاران 96
فهرست جدید شرکت های پیمانکاری دارای رتبه پنج (1395)
(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
noimage
جویای کار
(رسته خاک / خاک و پی و ژئوتکنیک)
يكشنبه, 27 خرداد 1397
noimage
بازرگانی کسب و کار
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
سه شنبه, 22 خرداد 1397
ساخت و تولید قالب پلاستیکی و فلزی
ساخت و تولید قالب پلاستیکی و فلزی
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 21 خرداد 1397
محاسبه و طراحی ساختمان
محاسبه و طراحی ساختمان
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 18 خرداد 1397
نمایشگر جک بتن شکن
نمایشگر جک بتن شکن
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
جمعه, 18 خرداد 1397
چویای کار
چویای کار
(متقاضیان کار مهندسی عمران / سایر تخصص های مرتبط)
جمعه, 18 خرداد 1397
شرکت عمرانی
شرکت عمرانی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 18 خرداد 1397
تدریس خصوصی دروس پایه و تخصصی عمران
تدریس خصوصی دروس پایه و تخصصی عمران
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش سازه و معماری)
سه شنبه, 15 خرداد 1397
پیمانکاران 96

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

برای مشاوره و آگاهی از نحوه خرید اطلاعات شرکت ها از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما پرسش های خود را مطرح فرمایید.
 *** راهنمای خرید اطلاعات پیمانکاران ***

شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ فهرست پیمانکاران کل کشور ◄ بزرگ ترین شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت در 6 رشته