«به نام آفریننده»
جمعه, 05 خرداد 1396
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران 92
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.
شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ راهنمای خرید اطلاعات شرکت ها

راهنمای خرید اطلاعات شرکت ها


 (1)  برای خرید اطلاعات شرکت های سراسر کشور می توانید یکی از نرم افزارهای زیر را تهیه فرمایید:
عنوانشرح مختصر 
نرم افزار تلاشگران 90 اطلاعات 5700 شرکت مشاور و پیمانکار عمرانی سراسر کشور به جز پیمانکاران رتبه 5 فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 92 اطلاعات 5400 پیمانکار سراسر کشور در تمام رتبه ها و رسته ها (رتبه های یک تا پنج در یازده رسته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 93 اطلاعات 9100 پیمانکار سراسر کشور در تمام رتبه ها و رسته ها (رتبه های یک تا پنج در یازده رسته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 94
اطلاعات 17300 پیمانکار سراسر کشور در تمام رتبه ها و رسته ها (رتبه های یک تا پنج در یازده رسته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 94-ب اطلاعات 21000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رتبه ها و رسته ها (رتبه های یک تا پنج در یازده رسته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 95 اطلاعات 30،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رتبه ها و رسته ها (رتبه های یک تا پنج در یازده رسته) آشنایی بیشتر ...

 (2)   برای خرید محدود اطلاعات شرکت ها (مثلاً یک استان) اینجا کلیک کنید.
در صورتی که توضیحات بخش های مختلف کافی نیست، پرسش های خود را از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما مطرح فرمایید.
   
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.


شما اینجا هستید: صفحه اول مهندسی عمران شرکت ها و پیمانکاران ◄ راهنمای خرید اطلاعات شرکت ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


  
خرید اطلاعات شرکت ها
نرم افزار پیمانکاران 95
قیمت+مراحل راه اندازی
دانلود راه انداز پیمانکاران 95
خرید محدود اطلاعات